Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

kurucPista
2021-03-06 16:35:47
heffner ...
Ez a - magát spirituális táltos sámánnak, égi-bekötésűnek, média-szakértőnek mondó, aranylófarkát jobb-balra dobáló, roggyant-arcú, drágaaranyoskubínyitamás-ozó - nárcisztikus hólyag kicsit kiverte a biztosítékot nálam ...
Nem kéne vele leállni - kedves Tamás - pszichés eset! Egy sérült nagy gyerek. Nincs kép az oldalán - ami ne róla szólna ...
Ebola
2021-03-05 19:48:01
Pfizer volt alelnöke: Így vásároljuk meg az egészségügyet

https://rumble.com/vedgqn-pfizer-volt-alelnke-gy-vsroljuk-meg-az-egszsggyet.html
Ajózsef
2021-03-04 18:43:22
Katicának igaza volt a mai műsorban Toroczkaival kapcsolatban, akit ha nem szabad ügynöknek nevezni akkor mondjuk rá, hogy küldött ember. Néhány évig vezeti az új nemzeti pártotunkat a gyarapodás felé, persze csak szigorúan szőrmentén, azután 20~25%-nál á la Vona beváltja a zsetont az egyik zsidónál.
Anikó3
2021-03-03 07:07:30
Marika 24 butaságokat írsz Geri Tibor receptje szerint. Magyarország létezik, államformája köztársaság, a megelőző törvénytelen kommunista állapotból egy átmeneti állapotba került. Kubínyi elmondta, hogy a cél megőrizni az alaptörvényben kimondott jó dolgokat (Isten álldd meg a magyart, Szent Korona, történeti alkotmánnyal való jogfolytonosság helyreállítása, kommunizmus elítélése, stb.) visszatenni azt, amit kivettek belőle (eü és nyugdíj, stb.) és valódi alkotmányt (a történeti alkotmányhoz kötést) kimondani. Tehát te se beszélj olyat, hogy ez nem érvényes, az előző meg érvényes, mert onnan csak egy lépés a vörös zászló, meg az internacionálé a Himnusz helyett. Föl föl ti rabjai a földnek... Ezt akarod?

Itt jelzem, hogy igényt tartok Kubinyi Tamás Időkereszt 2. könyvére, ahol mint mondta, ez az Internacionálés ügy is le van írva. Nem szeretném, ha úgy járnék, mint az első könyvvel, ami az orrom előtt elfogyott, ezért az Időkereszt 1-re is előjegyzek.
mindszentiocsi
2021-03-03 06:32:33
-SZÓVAL, HONFITÁRSAIM : RENDKÍVÜLI VAGY SZÜKSÉGÁLLAPOT ESETÉN :

- A zsoldos - akár idegen állampolgárokból álló - "HONVÉDSÉG" IS BEVETHETŐ A CIVIL LAKOSSÁG ELLEN, AMENNYIBEN A RENDŐRSÉG EREJE NEM LENNE ELÉG!!! TESZIK IS MINDEZT MÁR MOST!!!

A HATÁLYOS SZÁJER-FÉLE ALAPTÖRVÉNYÜNKBŐL IDÉZEK!

" A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok
- 48. cikk

(1) Az Országgyűlés

a) hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;

b) a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki.

(2) A hadiállapot kinyilvánításához, a békekötéshez, valamint az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(3) A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, valamint a szükségállapot kihirdetésére, ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van.

(4) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik.

(5) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg.

(6) Az Országgyűlés a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem oszlatható fel. Az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani. Ha az országgyűlési képviselők általános választását már megtartották, de az új Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli időpontra hívja össze.

(8) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács, szükségállapot idején a köztársasági elnök is összehívhatja.
A rendkívüli állapot
49. cikk

(1) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és - tanácskozási joggal - a Honvéd Vezérkar főnöke.

(2) A Honvédelmi Tanács gyakorolja

a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat;

b) a köztársasági elnök jogait;

c) a Kormány jogait.

(3) A Honvédelmi Tanács dönt

a) a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról;

b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, valamint magyarországi állomásozásáról;

c) sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről.

(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.
A szükségállapot
50. cikk

(1) A MAGYAR (zsoldos) HONVÉDSÉGET SZÜKSÉGÁLLAPOT ESETÉN AKKOR LEHET FELHASZNÁLNI, HA A RENDŐRSÉG ÉS A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK ALKALMAZÁSA NEM ELEGENDŐ. (ITT TALÁLHATÓ AZ ELSŐ ELÁSOTT KUTYA!)

(2) A szükségállapot idején az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség (1) bekezdés szerinti felhasználásáról.

(3) Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök rendeletével - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(4) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága - folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága - a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti.

(5) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha hatályukat az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága - meghosszabbítja.

(6) A köztársasági elnök rendelete a szükségállapot megszűnésével hatályát veszti.
A megelőző védelmi helyzet
51.CIKK

(1) Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén VAGY SZÖVETSÉGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN -
( pl: NATO. - EU. - NA ITT VAN A MÁSODIK KUTYA ELÁSVA!!!) MEGHATÁROZOTT IDŐRE KIHIRDETHETI A MEGELŐZŐ VÉDELMI HELYZETET, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére. A megelőző védelmi helyzet időtartama meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez, meghosszabbításához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(3) A Kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés megelőző védelmi helyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb hatvan napig tart.

(4) A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(5) A Kormány rendelete a megelőző védelmi helyzet megszűnésével hatályát veszti.
Terrorveszélyhelyzet *
51/A. cikk *

(1) Az Országgyűlés a Kormány kezdeményezésére terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás esetén meghatározott időre kihirdeti a terrorveszélyhelyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére. A terrorveszélyhelyzet időtartama meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez, meghosszabbításához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(3) A Kormány rendeletben a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetét, működését és tevékenysége ellátását érintő törvényektől eltérő, valamint sarkalatos törvényben meghatározott intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés terrorveszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb tizenöt napig tart.

(4) A Kormány a terrorveszélyhelyzet idején rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(5) A Magyar Honvédséget a (3) bekezdés szerinti intézkedések hatályossága és a terrorveszélyhelyzet idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő.

(6) A Kormány rendelete a terrorveszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.
A váratlan támadás
52. cikk

(1) A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében - szükség esetén a köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint - a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles.

(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést és a köztársasági elnököt.

(3) A Kormány váratlan támadás esetén sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be, valamint rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(4) A Kormány rendelete a váratlan támadás megszűnésével hatályát veszti.
A veszélyhelyzet
53.CIKK

(1) A KORMÁNY AZ ÉLET ÉS VAGYONBIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ ELEMI CSAPÁS VAGY IPARI SZERENCSÉTLENSÉG ESETÉN VALAMINT EZEK KÖVETKEZMÉNYEINEK AZ ELHÁRÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉSZHELYZETET HIRDETHET KI, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. ( NA ITT MEG A HARMADIK KUTYA VAN ELÁSVA !!!)

(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.

(4) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.
A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok
54. cikk *

(1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása - a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével - felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.

(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.

(3) A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn.

(4) A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. * "

Mindszenti Öcsi
Marika24
2021-03-03 05:24:43
A rendszerváltás témakörhöz szeretnék hozzászólni.
Magyarországon nemcsak alkotmányos válság van 2012-től, létrehoztak egy nem jogfolytonos, új államot, amelyet az ország nevéről neveztek el megtévesztésül.
Azonban a Magyar Köztársaságot nem tudták megszüntetni, ma is létezik és van képviselete, melyről minden nemzetközi szervezetet értesítettek. 
Mivel a Magyarország nevű állam (?), szervezet megszállta a Magyar Köztársaság intézményeit, a Magyar Köztársaságnak nem voltak eddig működő intézményei. A helyreállítás megkezdődött, folyamatosan zajlik. Egyre növekszik a magukat szabad embernek vallók létszáma, akik pártoktól mentesen kívánnak élni. A Magyar Köztársaság képviselete azonosító igazolványt bocsat ki, melyet itt lehet igényelni:
magyar-allam-tulajdonosai.com
Barteli2
2021-03-02 16:50:42
Nem bezárni kell az üzleteket, hanem szellőztetni azokat! Idióták! Lehet, hogy nem is akarják a járvány végét?!

Mindenki maszkban szaladgál a szellőztetés nélküli élelmiszerboltokban, aminek a levegője tele van a vírussal. A maszk nem véd semmit.
Miről is van szó?
Sári
2021-03-01 21:06:20
Szeretnék előjegyzést az IDŐKERESZT 1. és 2. könyvre. Az anyukám azt mondta, hogy a nagyapámmal pontosan úgy történtek a dolgok, ahogy felolvasták. Hogy lehet megtenni?
Szabó Ferenc
2021-02-28 18:31:43
Örömmel olvasom, hogy Tamásnak könyve jelenik meg a száz évvel ezelőtti dolgokról. Kíváncsian várom az Időkereszt második kötetét, az elsőből a családomnak felolvasásokat tartottunk. Sok dolog nálunk is úgy történt.
Zozilla
2021-02-28 17:37:27
Az oltásokhoz kapcsolódik amiről egy Rómában élő szerzetes beszélt tavaly decemberben, érdemes megnézni!
RÓMÁBAN ÉLŐ PAP CENZÚRÁZATLAN GONDOLATAI
Hun Tv
Barteli2
2021-02-27 18:10:36
kurucPista
2021-02-23 11:24:56
Tamás műsorában láttam először a Hungaro együttest.
Nemrég egy órás zenés beszélgetés volt a zenekar vezetőjével - Borhi Miklóssal - a KarcFm-en!
tt hallgatható meg: https://karcfm.hu/archiv/sztarkarcok-2021-02-17-2000-2100/
wk.szilvia
2021-02-21 18:59:06
Zatamon
2021-02-19 21:19:02
Egyszer a Pap Gábor azt mondta, hogyha három magyar marad a világon, és közülük legalább egy nő, akkor komoly esélye van a világnak a túlélésre. Az egyik mai betelefonáló ezt fényesen bizonyította is! Köszönöm Neki!!!
Topi
2021-02-19 18:35:05
Rajtunk múlik a jó megoldás! https://www.youtube.com/watch?v=Zn3sDOMtM2s
Nemis
2021-02-19 09:56:35
Üdv mindenkinek. Szerintem fontos információ hogy az orosz vakcina is hagyományos technológiával készült oltóanyag. Az orosz és a kínai vakcinának van.legkevesebb mellékhatása, Cecília szerint is.
Terez
2021-02-18 17:44:50
Made in Romania - horrorkaravanok es egyebek a Karpatokon tulrol ! http://www.youtube.com/watch?v=l4u6vfKKG4c
Ajózsef
2021-02-18 12:23:06
Wass Albert (Válaszút 1908.január. - Astor, Florida, 1998. február 17.)
Búcsúszó
Előbb-utóbb távoznom kell. Nem tudom mikor és nem tudom hova, csak azt tudom, hogy időm lejárt. A rám bízott feladatot jól-rosszul elvégeztem, s több mondanivalóm nem maradt. Írónak rendelt az Úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Ezt tettem, ezt végeztem, jól-rosszul, legjobb tudásom szerint.
Hídépítő igyekeztem lenni. Hidat próbáltam verni múlt és jövendő között a rendelkezésemre álló jelen felhasználásával. Sajnos az építőanyag hitványnak bizonyult. A lelki és szellemi nyavalyák által legyöngített lélek nem bírta ki a történelem viharait, s a kiáltó szó, ha lelt is halló fülekre, nem volt képes tettekké kovácsolni a nemzet meggyötört akaratát.
Életem egyetlen feladatának nemzetem megmentését ismertem föl. Ezt pedig csak úgy láttam megvalósíthatónak, ha sikerül egybefognom a szétszórtságban még megmaradt erőket egyetlen cél szolgálatára: megismertetni a világgal a magyar nemzetben rejlő értékeket, lehámozni nemzetemről azt az undorító hamis kérget, amit az ellenséges propaganda az utolsó évszázad során rákent, rákovácsolt abból a célból, hogy meggyőzze az emberi világot: a magyar nem egyéb, mint egy Ázsiából idesodródott műveletlen horda, mely más, derék népek elnyomásából él, kiknek megfékezése és elpusztítása tehát közös emberi érdek.
Ennek az egyetlen célnak a szolgálatára állítottam be egész életemet. Az eredmény: valami negyven könyv, melynek jó része egy nemzetközileg elismert és elfogadott világnyelven hirdeti nemzetünk múltját, erényeit, érdemeit és mindazt a gazságot, amit mindezekért cserébe a Nyugattól kapott. Vagyis igyekeztem lemosni meghurcolt, megcsúfolt és meggyalázott nemzetemről az ellenséges propaganda szennyét. Igyekezetem, sajnos, eredménytelenül maradt. Az óriásira növekedett ellenséges propaganda-gépezet továbbra is sikerrel szennyezi a magyart és szerencsétlen népem szóvivői még mindég nem akarják fölismerni azt a szörnyűséges, megsemmisítésünkre törő veszedelmet, mely egy újabb évszázadon belül a kurdok sorsára juttathatja nemzetünket.
Nos, én legalább azzal a kétes értékű elégtétellel távozhatok, hogy megtettem a magamét s a többi már nem az én gondom. Létfenntartási harcára úgy lelkileg mint szellemileg képtelenné vált nemzetemen még az Úristen sem segíthet, ha hamarosan nem ébred magára.
De akár magára ébred, akár nem, én már nem leszek itt, hogy elsirassam, vagy együtt örvendezzek az örvendezőkkel egy esetleges megrendítően szép és csodálatos föltámadáson, amit csak az Úristen adhat meg egyedül mert más reménységre lehetőségem sincsen. És ez jól is van így.
Akinek eltelt az ideje, az lelép a pódiumról s átadja helyét az utána következőknek. Legyen velünk az Úristen kegyelme!
forrás: Czegei Wass Albert Alapítvány irattára - Lukács Éva, Miami
Topi
2021-02-15 23:19:23
FIX TV | Elhallgatott történelem - A koronavírus hullámgenetika általi terjedése | 2021.01.21. https://www.youtube.com/watch?v=v4T_bwrzWh0
szilveszter
2021-02-15 10:45:58
Kedves Tamás! Mikor a SARS infulenzában voltál műsorodban mondtál róla valamit milyen immunerősítőt "gyógyszert" használtál hogy szerencsésen meggyógyultál?Egyik kérdésem ez lett volna mert nem értettem tisztán hogy lejegyezzem.Tamás ,jó lenne ha megcáfolás képen elhangzana Bosch érdekeltségű cégnél nettóban 150-160 ezer Ft a szolgai rabszolga bér.A KOVID elleni vakcináról pedig az emberek járatlansága félelme vezet oda hogy a nagyobbik többség aláadja magát az oltásnak.Üdvözlettel Egerbocsról Szilveszter.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.