Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2015-08-24 15:49:40
Topi
2015-08-24 15:21:35
Topi
2015-08-24 13:16:32
Mit üzen Szent István? - Az állítólagos fordításokból és a félre értelmezési mesékről.

Az "Intelmek"-kel az a legnagyobb baj, hogy egy magyar király nem magyarul irta,
feltehetően bizalmas tanácsait fiának, utódának.
Felmerül a kérdés, István és fia, Imre nem beszélt magyarul? Avagy az "Intelmek".et
nem Ő, hanem az idegenek irták? Ennek a lehetősége - sajnos - nagyon nagy.

Radics Géza

Minden esetre,a kezdet kezdetétől félre értették az egészet, és nyakló nélkül engedték a magyar honba betelepüléseket!!!Kitárt karokkal fogadták a szennyet így azután oda jutottunk ahol vagyunk!!!Felfaltak bennünket a jöttment,hordák!!!Sajnos ez még napjainkban is folyamatban van!!! Ki tehet erről.egyedül csak a magyar jóhiszeműség,és az áruló, magyar nemzet gyűlölő,hordák!!!
Mi meg tűrjük őket,nehogy nemzet gyűlölőkké kiáltsanak ki minket!!!
Persze ők röhögnek az együgyűségünkön!!! ÍGY LASSAN FOGYUNK, AZ ELLEN ÖRÖMÉRE!!!
I,T,

http://betyarsereg.hu/vonatfoglalas-a-keletiben-200-migrans-foglalta-el-a-nemetorszagba-tarto-jaratot/
Imre
2015-08-24 11:17:38
Minden Kubínyi Tamás személye iránt érzett tiszteletem ellenére én sem értek egyet az általa alkotott István király képpel.Számomra Tóth Ferenc álláspontja tűnik hitelesnek.Többek között beszél még ama bizonyos háttér hatalomról is,mely már abban az időben is tetten érhető volt.

https://www.youtube.com/watch?v=mIvnj77uMeI
https://www.youtube.com/watch?v=Nk01notpRnA

Ajánlom mindenki figyelmébe,terjesztésre is ajánlott az előadás!
mindszentiocsi
2015-08-24 11:00:02
Őszintén! Minden tiszteletem,megbecsülésem és csodálatom a fertőzött területeken, hittel és hivatástudattal dolgozó pedagógusoké.Ők azok akik utolsó harcosként védik a már majdnem elbukott végvárainkat.Viszont végtelenül megvetem azt az értelmiségnek nevezett,óriási hadsereggel felérő garnitúrát, akik elfogadható körülmények között mossák liberális maszlaggal gyermekeink agyát,vagy kis illetve nagy hivatalnokként basáskodnak egy íróasztal mögött,vagy éppen a parlamentben és sanyarú sorsú társaik(kollégáik)háta mögé bújva kiabálnak:"mi is el vagyunk nyomva,mi is a nemzet napszámosai vagyunk". Kérdem én:hol marad a szolidaritás legalább a kollégák iránt? Ha az intelligencia nem tudja megszervezni magát, akkor a többi társadalmi réteg hogyan fogja ezt megtenni a haza érdekében?Kiktől várhatjuk ezt el,talán a havi 30-40 esetleg 50-ezerből élőktől?Mikor kezditek el szervezetten bírálni a Tudományos Akadémiát valamint az egyetemek és főiskolák tanári karait?Mikor fogjátok megrostálni és eltávolítani az idegen szívűeket,hogy ne mocskolhassák tovább Magyar Nemzetünket! Hol vagytok:íróink,költőink,színművészeink,zenészeink,képzőművészeink,újságíróink? Talán csak nem karrierből váltatok azzá, amik vagytok? A régi nóta még ma is időszerű : https://www.youtube.com/watch?v=l0ZOWbBd3vo
miskolcilaci
2015-08-24 10:54:19
Nem értem és soha nem is fogom megérteni, hogy azok az emberek, akik itt magukat magyarnak vallják és megállás nélkül lázonganak, a rendszer ellen, mit ünnepelnek augusztus 20.-án.
Augusztus 20.-a, egyetlen IGAZ magyarnak sem lehet ünnep!!!
Vélemény?
""Mi van itt emberek? Az ide - oda rabolgatott és megmásított, hamisított Szent Koronán, a kersztet, a zsidó csürhe, benöntötte. (Gondolom jelképként, hogy a porban fekszünk!!!!) Azóta, nem helyre lett hozva ez a hiba, hanem mindenütt mindenki, megalázkodva, így ábrázolja és másolja a magyarok szent ékszerét. A birkacsürhe, bégetve és ujjongva követi a zsidók eme találmányát és büszkék, hogy ezen a napon, magyarok rabigába hajtóját ünnepelheti!! Mit tesztek? Mikor ébredtek már fel??? István (számomra egy hulladék gyilkos), a zsidó pápa seggnyalója volt. A koronáért (tehát vagyonért és hírnévért, mint egy igazi sátánhívő) kiirtotta az igazi istenhívő (NEM KATOLIKUS!!!!!!!) magyarok nagy részét!!! EZT ÜNNEPLITEK? AGYHALOTTAK!!! (Bán Marianna)""
Topi
2015-08-23 23:10:12
MVSZ-állásfoglalás a népvándorlásra adandó válaszról

Augusztus 22-én ülésezett a Magyarok
Világszövetségének Elnöksége, amely több fontos határozatot hozott és
állást foglalt a Magyarországot különösen sújtó népvándorlás ügyében. Az
MVSZ Elnöksége felszólítja a kormányt és az Országgyűlést, hogy állítsák
vissza az Alaptörvénynek a menekültek és a bevándorlók szavazati jogára
vonatkozó eredeti, a végszavazás előtti állapotát. Mint ismeretes, az
Alaptörvény végszavazása előtt Lázár János és Rogán Antal nyújtott be
módosító indítványt, amelyet a kétharmados kormánytöbbség beemelt az
Alaptörvénybe, és amely szavazati jogot ad a menekülteknek és
bevándorlóknak.*

**

*A Magyarok Világszövetsége Elnökségének állásfoglalása*

*a Magyarországot különösen sújtó népvándorlásra adandó válaszról*

Az állam legfontosabb feladata a területi épség, a szuverenitás védelme,
valamint állampolgárai biztonságának szavatolása.

Amennyiben naponta több mint 1500 illegális határátlépő jöhet hazánkba,
akkor állíthatjuk, hogy a jelenlegi kormány képtelen az állam egyik
legfontosabb funkciójának ellátására, területi épségének szavatolására.
A tranzit területekkel az országon belül – meghatározatlan ideig – olyan
szigeteket hoznak létre, ahol még a hatályos magyar törvények alól is
mentesítik az itt tartózkodó bevándorlókat, azaz a magyar állam e
területeken a saját törvényeit sem tartatja be, és a bevándorlóknak
törvényen kívüli jogokat is biztosít – mintha nem is saját területe lenne.

Ezen túlmenően megállapítható, hogy Magyarország „sajátos” jogrendjének
következtében az ország maradék szuverenitása is veszélyben forog. Jelen
adatok alapján egy év alatt akár 400 ezer idegen is érkezhet hazánkba,
azaz a bevándorló tömeg 3-4 év alatt akár milliós nagyságrendűvé válhat,
akik /„menekültként, bevándorlóként vagy letelepedettként”/ azonnal
választójogot is nyernek[1] . Ugyanis a Magyarországon érvényben
lévő Alaptörvény XXIII. cikke (3) és (7) bekezdése alapján a
helyhatósági választásokon, illetve a helyi népszavazásokon
automatikusan a magyar állampolgárokkal azonos választójogot is élveznek.

**

*A Magyarok Világszövetsége felszólítja a kormányt és a magyar
országgyűlést, hogy az Alaptörvény – a végszavazás napján Lázár János és
Rogán Antal által benyújtott módosító indítványokkal megszavazott –
XXIII. cikkét az addig még érvényben volt javaslat szerinti – azaz az
eredeti javaslat XXI. cikke – (1) bekezdésére[2] változtassa
vissza. Ezáltal törölje a menekülteknek és bevándorlóknak választó
jogokat biztosító (3) és (7) bekezdéseket.*

A bevándorlókra, menekültekre, letelepedettekre vonatkozó szavazati
jogra a lisszaboni szerződésben nem szerepel irányelv, sőt a
szubszidiaritás elve alapján azt az országok hatáskörébe tartozóként
kezeli. A kétharmados kormánytöbbség mégis kiterjesztette: hadd
szavazzanak!?

A Magyarok Világszövetsége szükségesnek tartja a tiltott határátlépés
bűncselekménnyé nyilvánítását és akkénti kezelését, a migránsok –
jogállásuk tisztázásáig és a kötelező járványügyi szűrések elvégzéséig –
zárt területen való elkülönítését, a menekült-státusra jogosulatlanok
haladéktalan kiutasítását és visszatoloncolását. Ellenkező esetben
megállapítható, hogy a magyar állam nem teljesíti állampolgárai iránti
elemi kötelességét.

Budapest, 2015. augusztus 22.

*A Magyarok Világszövetségének Elnöksége*

**

*------------------------------------------------------------*

*[1]**Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk*

(3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként
elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az
országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek joga van
helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választó.

*2**Magyarország Alaptörvény javaslat XXI. cikk (a végszavazás napjáig)*

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az
országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán
választó és választható legyen. Sarkalatos törvény a választójog
gyakorlását vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a
választhatóságot további feltételekhez kötheti.

**

**

**

*MVSZ Sajtószolgálat*

*8709/150823*
miskolcilaci
2015-08-23 22:46:27
EGY TANÁR LEVELE
Ez most rasszizmus..?????
Egy magyarországi általános iskolában tanítok középkorú tapasztalt
kollektívában. Településünk nem Borsodban található, még csak nem is a
közelében. Tágabb környezetünkben alig jelent problémát a cigánykérdés
egyelőre. Bár egyik alsós gyerekünk a tanító nénijének már beszólt a minap,
hogy hiába dumál, mer mán úgyis mink vagyunk többségben!
Iskolánkban félévzáró értekezletet tartottunk, melyen a szokásoknak
megfelelően értékeltük az osztályok teljesítményét elsőtől nyolcadikig. Az
alábbi értékelés az elsősök osztályfőnökétől és napközis nevelőitől
származik, akiknek a nevét (mint ahogy iskolánk, településünk, megyénk és
jómagam nevét sem) nem teszem közzé, okulva egyebek mellett a
tanárverésekből és a miskolci rendőrkapitány esetéből, aki bátorkodott
szakmai kérdésekben tényeket közzétenni a cigánybűnözésről - szóval, mert
félünk. A pedagógus kollégák szavait, mondatait szó szerint közlöm. Nem
rendszereztem tematikailag a mondatokat, úgy írtam le, ahogy azok
elhangoztak.
1. osztály félévi értékelése (2008/09):
Az osztályomba járó gyerekek túlnyomó többsége kritikán aluli
képességekkel és szülői háttérrel rendelkezik. Mindössze négyen vannak, akik
megfelelő családi háttérrel rendelkeznek.
Szaguk alapján - nem félek kimondani - magamban büdösekre és illatosokra
osztom az osztályt. Ha szóvá teszem a szülőknek, hogy a gyerekük mosdatlanul
jön iskolába, ordibálnak, fenyegetőznek Mi köze hozzája, magának az a
dolga, hogy „megtaniccsa!” Vannak, akiknek a kezén hétfőn még ott van a
pénteki vízfesték nyoma. Volt, akinek a ruháján és a hajában hetekig ott
volt az ételmaradék. Már pedig nem fogom hagyni, hogy büdösen, koszosan
járjanak az osztályomba! (Megjegyzés: Van, akinek retkes a bőre, és gyakori
a tetvesedés az iskolában.)
A gyerekek követelőzők, akaratosak, hangosak, türelmetlenek, irigyek,
koszosak, mosdatlanok. Vannak közöttük, akik éheznek, és ez számukra fizikai
fájdalmat okoz. Az az igazság, hogy többek szüleit kiskorúak veszélyeztetése
miatt fel kellene jelentenünk. Egyelőre nem tettük, mert bizonyítani is
kellene, és ki tudja, mi lenne a következménye. A minap este felhívott
otthon mobilion az egyik gyerek családja és megfenyegetett. Senkinek nem
adtam meg a mobil számomat.
A Családsegítő Szolgálatnak szóltunk már, de a szolgálat munkatársainak
segítségét is durván visszautasítják. Az osztályban többeknek nincs téli
ruházata, a legnagyobb fagyban is vászoncipőben járnak, de kólára, chipsre
és ékszerekre valahonnan futja.
A képességeikről szólva: A szóbeli kérdéseket nem értik, nem fogják fel. A
betűk hangjait nem hallják meg, nem tudják értelmezni. Nem tudnak egymással
játszani, csak veszekedni, és egyfolytában ordítoznak. Némi javulás, hogy az
osztály legdurvább gyereke már nem verekszi végig az egész napot. Négy
gyerek kivételével nem tudnak semmit, nem ismerik a betűket, a számokat.
Hazudnak és lopnak, pedig csak 6 évesek. Nem úgy lopnak, hogy elcsenik az
asztalról a radírt vagy a ceruzát, hanem előre megfontoltan, kitervelten. A
lányok erőszakoskodnak a fiúkkal. Rájuk másznak, tapizzák, csókolgatják
őket, a fiúk igyekeznek menekülni.
Az iskolai élet egy végeláthatatlan küzdelem az osztályban. Semmit sem érnek
a tanult és a korábbi osztályaimban sikerrel alkalmazott pedagógiai
módszerek, pedig azokban az osztályokban is volt gondom bőven. Amíg egy szót
leírnak, kétszer-háromszor beesnek a pad alá, mert nem tudnak egy helyben
ülni. Tudják viszont betéve a Tv-sorozatok tartalmát. Éjszaka is a Tv előtt
ülnek, mert elmondják, hogy mi volt az esti horror és pornó filmekben.
Óriási bajok, súlyos bajok vannak! A minap egyikük lepisilte a másik
táskáját és tetves ribancnak nevezték egymást.
A könyvet legtöbbször félre kell tetetnünk velük órán, mert remény sincs
arra, hogy haladjunk az anyaggal, inkább megpróbálunk a tanítás helyett
nevelni, amennyire lehet. Legtöbbnek nincs felszerelése, tolltartója,
tornacucca, és mellette játsszák az agyukat.
Ha a gyerek semmit sem tanul az iskolában, akkor is jobb helyen van itt,
mint otthon. Egyiküknek év eleje óta egy aláírás sincs az ellenőrzőjében,
félévkor a szülő mégis rám rontott, reklamált a gyerek értékelése miatt.
Folyamatosan hadakozunk a szülőkkel.
Nem tudnak egy helyben ülni, egyáltalán a széket használni, nem tudnak orrot
fújni, ceruzát használni. Egyik kezemmel a ceruzás kezét fogom, másikkal
mutatom, hogy hova nézzen.
Nem figyel fel a saját nevére!
A lapot középen kezdi el nézegetni és nem a bal felső saroknál. Mint egy
majom, úgy mutogatom neki ugyanazt az ábrát egyszerre a táblán, és a
könyvben is, nem tudja, hogy mit kell néznie. Nem tudja, melyik a jobb és a
bal keze. Nem ismerik az alatta, fölötte, mellette fogalmakat.
A menzán nem tudja a kanalat használni. A száját teszi bele a rizsbe, úgy
lapátolja be az ételt, gyorsan, mohón, mint a kutyák. Nem tudják használni a
WC-t.
Már az oviba sem jártak rendesen. Ha a kötelező nagycsoportba be is volt
íratva a gyerek, egy napot járt, két hétig hiányozott, így ment egész évben.
A leggyakrabban használt szavuk az, hogy Akarom, Akarom, Akarom!!
Eddig az idézet. Néhány egészen elképesztő történetet kihagytam, mert
beazonosíthatóvá tenne minket.
Iskolánkban még valamivel kevesebb a cigány, mint a magyar gyerek. Ismerve
az elsősök és az óvodás gyerekek összetételét, egy, legfeljebb két éven
belül megfordul az arány. (Megjegyzem: tantestületünk nem jogosult a
problémás gyerekeket tanítópedagógusoknak járó illetményre nem mintha
ez megoldást jelentene, legfeljebb a fizetésünk haladná meg a százezer
forintot.) A kollektíva amúgy kiváló, mondhatnám, hogy rutinos, harcedzett.
Jól tudjuk, hogy kis újjal sem nyúlhatunk hozzá a cigánygyerekhez, amikor
órán lehülyéz, tudjuk, hogy nem érdemes még csak kiabálnunk sem a
kezelhetetlen tanítvánnyal, mert bejön az öntudatos cigánycsalád, ordibál,
fenyegetőzik, netán kiveszi a gyereket az iskolából, mi meg bezárhatunk,
mert a kritikus alá csökken a létszám. Sajnos igaza van a borsodi
cigányvajdának, aki így fogalmazott a minap: egy cigánygyereknek több joga
van, mint a tanárnak!
Egy ideje észrevettük, hogy nem egyenlőmércével mérjük a magyar és
cigánygyerekeket. Hátrányos megkülönböztetésben részesítjük a normális
családi helyzetben lévő tanítványainkat azáltal, hogy a neveletlen és
gyakran buta gyerekekkel kénytelenek vagyunk elnézőbbek lenni, mert
számolnunk kell a kellemetlen következményekkel. Az integrált oktatás
következtében szinte minden osztályban hátrányt szenvednek a magyar
gyerekek, mert az állandó fegyelmezési kényszer tőlük veszi el az időt.
Mivel a 70-es IQ fölötti gyerekeket már integráltan kell tanítanunk, alig
van lehetőségünk a tehetséggondozásra. (Megjegyzem. amikor integrált
oktatásról beszélünk, akkor ez iskolánkban ettől a tanévtől már a
kisebbségben lévő magyar gyerekek cigány osztályokban való tanítását
jelenti.)
A cigányok parasztgyereknek nevezik a magyar gyerekeket, mégsem megy senki
az ombudsmanhoz, de kikérik maguknak, ha a tanár vagy a tankönyv a cigány
szót használja rájuk.
Egyik kolléga sem cigánygyűlölő. Mi több, mi köszönünk előre az utcán a
cigány tanítványaink szüleinek, igyekszünk alkalmazkodni a kihívásokhoz.
Cigány tanítványaink közül van több jó képességű, tehetséges és jó modorú
gyerek is, akinek az oktatására kiemelt figyelmet szentelünk, talán azért
is, hogy bizonyítsuk: nem a származás alapján tanítunk és nevelünk. És ez
valóban így is van. És bármennyi gond is van velük, sajnáljuk azokat a
cigánygyerekeket, akik minősíthetetlen családi környezetből, koszos
putrikból, netán éhezve jönnek iskolába. Számunkra ugyanakkor nem kérdés,
hogy létezik-e Magyarországon cigánykérdés, mert mi tudjuk, a saját bőrünkön
tapasztaljuk, hogy létezik, bármit mondjanak is a politikusok. Aki ezt
tagadja és nem tesz ellene semmit, az felelőtlen és bűnös politikát folytat.
Nehéz megmondani, hogy mi lenne a megoldás, és nem is a mi dolgunk, mi csak
normális körülmények között szeretnénk tanítani, mert ez a szakmánk, ez a
hivatásunk. De tisztán látjuk, kiket adunk tovább a szakmunkásképzőkbe, és
tudjuk, hogy ha így folytatódik, 10-20 év múlva már nem lesz ebben az
országban elég képzett dolgos kéz, és nem lesz, aki megtermelje a
nyugdíjunkat. És azt is látjuk - a KSH népességi adatai is előrejelzik -,
hogy rövidesen kisebbségbe kerül a magyarság saját hazájában.
S ha a többség olyan lesz, mint a mostani alsósaink - márpedig csodát a legnagyobb
erőfeszítések árán sem tudunk tenni velük.
Isten óvja hazánkat, gyermekeinket és unokáinkat!

Ha adnának egy fegyvert, fejbe lőném az összeset.
https://www.youtube.com/watch?v=6LFiWM48oYU
Kötelező lehet a védőoltás a migránsoknak.
http://hvg.hu/itthon/20150823_Kotelezo_lehet_a_vedooltas_a_migransoknak
Topi
2015-08-23 18:01:01
Topi
2015-08-23 17:26:31
Tisztelt Magyar TestVérek!

Tudós Takács János rövid előadása sok mindent megmagyaráz.
Nyugodjon békében!

A magyar Hon szeretetével a magyar szívvel rendelkezőknek. https://youtu.be/eWqiMVwofJM
Minden meggondolatlan előítéletet félretéve, tanuljunk ennek a nagy tudású embernek a szavaiból!
https://youtu.be/Mm1GSDKl36s Ne féljünk magyarnak lenni!
mindszentiocsi
2015-08-23 14:52:52
Kedves Topi! Köszönet az utóbbi linkért ,mivel azt tőled kölcsönöztem,de nagyon rímelt arra, amit én gondoltam erről a dologról.Remélem újra divatba tudjuk hozni az értelmiség krémjében(itt főleg a pedagógusokra,színművészekre,zenészekre,gondolok)aHAZASZERETETET, hiszen az ő hatásuk a fiatalokra óriási lehetne.Mi történt a nemzeti beállítottságú színművészeinkkel,talán félnek megnyilvánulni,de hát erre már nincs idő!A következő linket még szeretném eljuttatni néhány emberhez,milyen megdöbbentő,hogy ez a régi bábfilm mennyire aktuális még ma is, a mostani és mindenkori nómenklatúrát elnézegetve. . https://www.youtube.com/watch?v=x6-5LxbfXaU
Topi
2015-08-23 13:03:48
A talmud hatása a mai életünkre https://www.youtube.com/watch?v=y64wNm8ToPM
Topi
2015-08-23 12:42:24
Kedves mindszentiocsi!
Amit leírtál az szóról szóra igaz, de az általad csatolt filmek is nagyon jók és figyelemre méltóak. Ezért a videókat a jó meglátású véleményeddel és a legutobbi élőadás linkjével együtt, megosztottam pár tanárral meg a címlistámmal, köszönet érte.
miskolcilaci
2015-08-23 11:14:36
A MENEKÜLT-INVÁZIÓ NAGY IZRAEL ELŐKÉSZÍTÉSE
https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/08/03/a-menekult-invazio-nagy-izrael-elokeszitese/

Nagy számban rúgnak ki dolgozókat, hogy közmunkásként visszavegyék őket
http://hvg.hu/gazdasag/20150822_Nagy_szamban_rugnak_ki_dolgozokat_hogy_ko

Vicc ez a kerítés - 3 helyen is átmászták a menekültek - FOTÓK
http://civilhetes.net/belfold/vicc-ez-a-kerites-3-helyen-is-atmasztak-a-menekultek-fotok

Élet a tűz alatt.
https://www.youtube.com/watch?v=pqXANRRneTc
Topi
2015-08-23 10:40:19
mindszentiocsi
2015-08-23 10:21:08
Erre próbáltam felhívni a figyelmet körülbelül nyolc hozzászólással lejjebb. A torkánál kell megragadni a problémát,néven kell nevezni a nemzet megrontóit! Nem csak kerülgetni mint macska a forró kását,mert ez lesz belőle. https://balrad.wordpress.com/2015/08/22/39700/
Topi
2015-08-23 09:38:31
Drága jövő nemzedékek: sajnálom https://www.youtube.com/watch?v=Ky7apRppd4M
Topi
2015-08-23 08:48:56
asplenium
2015-08-23 08:20:24
Kedves Topi, említed, "talán a cigányok tanítják meg majd a magyarokat magyarul?"........Na, azért van benne valami. Ismerősöm tavalí Kassán járva többedmagával, felszállt az 5-ös villamsra, ami a belvárosban közlekedik. Beszélgettek magyrul egymás közt, mire egy éltesebb hölgy rájuk szólt: "Ne madarsko, slovensko!"...............Erre elhallgattak. Két megálló után zajos cigány társaság szállt fel, ezek nem nézték, hol van a felszállás, elől-hátul türemkedtek fel, és a már ismert módon jó hangosan, válogatatlan szövegeket kiabáltak egymásnak - magyarul!
Az egész busz röhögött, az éltes hölgy rákvörösen szállt le.
Jób
Topi
2015-08-23 00:19:36
Egy azték fiatalember emlékezetes beszéde az ENSZ éghajlatváltozásról szóló jún. 29-i konferenciáján https://www.youtube.com/watch?v=owjbFvR4IOA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.