Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

totya54
2014-11-05 15:12:45
ben?
2014. május 23., 6:17
Pedig a megértéshez nem kell jogásznak lenni.
Annyira logikus és érthető, hogy miért nem működik a politikusok által alkotott demokrácia és miben nyilvánul meg a magyarországi politikai elit – és az őket támogató jogi, gazdasági, tudományos és művészeti elit – 2011-es hazaárulása,hogy aki érteni akarja, az meg is érti. A lényeg a következő:

A politikai elit nép feletti hatalmának joga nem az Istentől, nem a Szent Koronától és nem a magyarországi néptől származik. Ezt a jogot nem a nép adta apolitikusoknak, hanem a politikusok adták SAJÁT MAGUKNAK az I. és a II. világháborút követően!!!
És miután az Isteni Gondviselés néhány alkotmányjogász segítségével ezt a jogot89-ben visszaadta a népnek („minden hatalom a népé”) a politikai „elit”képviselői 2011-ben - alkotmányellenes puccsal – újra megfosztotta a népet az önrendelkezési jogától, és újra SAJÁT MAGÁT ruházta föl az alkotmányozás(alaptörvénykezés) és az államalapítás jogával. Ezzel a politikai elit 3.államalapítási kísérletével szemben viszont a nép már jogszerűen fel tud lépni,a történelmi és ideiglenes alkotmányra, valamint az 1967-ben megváltozott nemzetközi jogra hivatkozva. Tehát jogunk és lehetőségünk is van hozzá, hogy a politikai elit új államát és a vele megvalósított diktatúrát megszüntessük, és ezzel együtt az előző kettő állam máig ható és romboló maradványait is felszámolhatjuk.

Részleteiben:
1945-ben, a II. világháborúban vesztes magyar állam megújításaként a győzteshatalom által támogatott politikusok ugyanúgy jártak el, ahogy azt az I.világháborúban győztes ANTANT támogatta Horthy is tette 1920-ban, amikor a Magyarország nevű államot létrehozta. A történeti alkotmányra hivatkozva, de az Isten és a Szent Korona szuverenitása helyett nem létező nemzeti szuverenitásra alapozva MAGUKAT NEVEZTÉK KI a hatalom létrehozóinak, tulajdonosának, és SAJÁT MAGUKNAK államalkotó jogot, majd 1945-ben alkotmányozó hatalmat adtak. A győztes hatalmak meg nemzetközi szerződésben erősítették meg ezt a nép feletti diktatúrát (1920 Trianon, 1947 Párizs), mert ez volt a közös érdekük.Hatalomban tartották a magyarországi politikai elitet, az meg a hatalomért cserébe eladta, kiszolgáltatta az országot, aláírta a békeszerződést.

Tehát, a képviselőknek NINCS Isten, a Szent Korona vagy a nép által adott ALKOTMÁNYOZÓ HATALMA. Ezt ők adták saját maguknak, hogy a győztes hatalmakat kiszolgálva uralkodni tudjanak vele a magyarországi nép fölött!
Nézzük ennek írásos bizonyítékait:

„1920. évi I. törvénycikk
az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

A nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverénitás kizárólagos törvényes képviselete, megállapítja,….

2. § A nemzetgyűlés a magyar állami szuverénitás törvényes képviseletének nyilvánítja magát, amely alkotmányunk értelmében az államhatalom gyakorlásának további módját is jogosult rendezni.”

„1945. évi XI. törvénycikk
az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

A Nemzetgyűlés
1. § (1) A magyar állami szuverénitás kizárólagos képviselője az 1945:VIII. törvénycikk értelmében megtartott választások alapján megalakult Nemzetgyűlés; ……
(2) A Nemzetgyűlés állapítja meg Magyarország alkotmányát és államformáját.”

A képviselők ezen (maguknak adott) jog alapján már JOGSZERŰEN alkották meg mind a 1921. évi XLVII. törvénycikket, mind az 1946. évi I. törvényt a nemzetközi szerződés által jogutód magyar államnak kinevezett Magyarország nevű állam új államformájaként,mind a 49. évi XX. törvényt, a magyar állam új alkotmányaként. Ezen aktusjogszerűségén vagy jogszerűtlenségén hosszan lehetne vitatkozni (de akkor a 20.évi I. törvény jogszerűségével kell kezdeni) csak nem érdemes. Mert a 49. évi XX. törvény 1972. évi I. törvénnyel való módosítása ELISMERI a NÉPSZUVERENITÁS elvét – azaz a hatalom forrásának a népet jelöli meg – csak a képviselők az ebből eredő jogokat MAGUKNAK TARTJÁK MEG.

„1972. évi I. törvény

az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről

19. § (1) A Magyar Népköztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés gyakorolja a népszuverenitásból eredő összes jogot….”

Ezért nem érdemes vitatni 1920-tól sem a magyar állami lét jogszerűségét sem a nemzet(ország)gyűlés által alkotott 1949. évi alkotmány nevű törvényjogszerűségét, (alkotmányosságát). Mert 1989-ben maguk a képviselők mondtak le az addig gyakorolt ÖSSZES (maguknak adott) szuverenitásukról (nemzeti, állami,képviselői). Tehát két világháború győzteseinek – és az általuk támogatott politikusoknak - minden mesterkedése ellenére a magyar állam és annak alkotmányos rendje visszajutott az 1848-as állapothoz.
MINDEN HATALOM - és ezzel az alkotmányozás joga is – a NÉP kezébe került!!!

„1989. évi XXXI. törvény
az Alkotmány módosításáról

….az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:

2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,…”

Tehát 1989. október 23-a után KIZÁRÓLAG a NÉP JOGA, hogy egy maga alkotta alkotmányban megerősítse önrendelkezési, alkotmányozó és államalkotó jogát!

Ezt az alkotmányt (Magyarország Alkotmánya) se más nem alkothatja meg a magyarországi nép helyett, se más nem hivatkozhat erre az alkotmányozó és államalapító jogra.

Ezt a jogot a képviselők 69 év jogellenes gyakorlata után adták vissza a népnek. Annak a magyarországi népnek, akitől ezt a jogot saját királya vette el alkotmányellenesen 1849-ben és 1867-ben, a nép alkotmányos ellenállását - majd szabadságharcát - külső segítséggel leverve, és magát királlyá koronáztatva.

2011-ben Orbán ugyanazt kísérelte meg, mint Horthy 1920-ban, illetve amit a szovjetek támogatta Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945-ben. Orbán a saját maguknak alkotmányellenesen adott joggal újra új magyar államot akart létrehozni(Horthyhoz hasonlóan újra Magyarország néven) és azon államon belül új alkotmányos rendet akart bevezetni. És ezzel az új állammal kívánt a magyar állam helyébe lépni itthon és a nemzetközi szervezetekben.
Szerencsénkre a háttérhatalom és a magukról sokat képzelő „jogász fijjug”elkövettek egy sor jogalkotási hibát, amit már nem tudnak javítani. Ez teszi lehetővé a magyarországi nép számára, hogy sikerrel fellépjen alkotmánysértő,hazaáruló politikai elitjével szemben, és eltörölje annak alkotmányellenes törvényeit és annak következményeit. Elsősorban a Magyarország nevű államot és ezzel a politikai elit magyarországi nép feletti diktatúráját.

Orbánék két nagy hibát követtek el. Egyrészt nem vették figyelembe, hogy mind Horthy, mind a 45-ben a győztes hatalmak támogatottjai – mint fentebb idéztem –ELŐBB megteremtették a jogi feltételeit saját jogalkotásuknak. Előbb jogot adtak saját maguknak, majd ezzel a joggal alkották meg a hatalmukat biztosítótörvényeket.
Orbán ezt elmulasztotta (illetve rosszul tette meg) így a hatályban levőalkotmány alapján jogilag érvénytelenné vált az új államot létrehozó, és annak alkotmányát adó Magyarország Alaptörvénye nevű törvény. Másrészt nem vette figyelembe, hogy 1967-ben megváltozott a nemzetközi jog, elismerést nyert a népek önrendelkezési joga. Innen kezdve alkotmányt és új államot a nemzetközi jog szerint csak a területen élő nép hozhat létre, amit ENSZ BT határozat vagy nemzetközi szerződés hagy jóvá, erősít meg. Amit Horthy és az Ideiglenes Nemzetgyűlés még megtehetett, azt Orbán már csak jogellenesen tehette meg.

„A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

I . RÉSZ 1. cikk

1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket ….”

Tehát az Orbán vezette politikai elit 2011-ben egy érvénytelen (alap)törvénnyel nem csak az önrendelkezésétől fosztotta meg a magyarországi népet, hanem az alkotmányt és a nemzetközi jogot sértve új államot hozott létre a magyar állam helyett, és új alkotmányos rend bevezetésével új típusú diktatúrát hozott létre a magyarországi nép felett.
Ezt a rendszert nekünk, a magyar népnek alkotmányos jogunk és kötelességünk felszámolni, amihez a nemzetközi jogot is segítségül hívhatjuk.
Ezt kell tennünk!!!

És ne kérdezze senki, hogy hogyan! Ha érted, amit itt leírtam, akkor kezdj el róla beszélni! És aki nem így látja, annak ezen írás alapján magyarázd el, hogy miért nem látja jól. Csak kezdjél el vitázni azzal, aki nem így látja. És megfogod látni, nem lesz érve veled szemben, csak a politikai elit hazugságait fogja ismételni. Máris tettél a diktatúra felszámolásáért.
Ha többet is tennél, csatlakozz az Alkotmányos Ellenálláshoz!
TetszikTetszik · · Megosztom
Magyar Etel és további 60 ember kedveli ezt.
83 megosztás

Szathmáry János Nostradamus

"Jön majd idő, hogy szinte eltűnik...Bővebben
május 23., 7:09 · Tetszik · 11

Szathmáry János "A második ezredév után
Pannónia váratlan erőre kap,
királyok gyűlése lesz Budán,...Bővebben
május 23., 7:12 · Tetszik · 20

Sándor Máté Teljesen mindegy, hányan értik meg a fenti írást.. A "tavaly barnultak" 90 %-a ismét Orbán-párti képviselőkre fog szavazni! :o(
május 23., 15:39 · Szerkesztve · Tetszik · 1

Szathmáry János Még itt tartunk. Teljesen mindegy, hogy kire szavaz, aki szavaz. Ez a cirkusz a nép tévedésben tartására szolgál, nincs tétje. Az eu helyek rég ki lettek osztva. Azon sem lepődnék meg, ha most váratlanul valamelyik feltörekvő (felépülő) kis párt képvis...Bővebben
május 23., 16:37 · Tetszik · 7

Máthé Pál Azért mnem értik,mert túl sok a jogász,az idősek meg feleslegesek!
május 23., 18:32 · Tetszik

Tibor Geri Az nem volna baj, ha túl sok a jogász. A baj azzal van, hogy a tudását a többség nem a többi ember javára, hanem annak kárára használja...
május 24., 6:37 · Tetszik · 12

Tibor Geri Mondok két példát, hogy nem magával a jogi tudással van baj...
Azzal a koncentrált hatalommal, amivel Orbán 2010 után rendelkezett, létre lehetett volna hozni olyan rendszert, ami után a világ Magyarország csodájára járt volna, és Orbán nagyobb vezetőj...Bővebben
május 24., 6:46 · Tetszik · 14

Konföderáció Magyarország Mi, magyarok – József Attila szavaival - már száz ezer éve nézzük, sőt, ezerkétszáz évvel ezelőttig éltük is, a megosztottság nélküli közszabadságot. Ideje, hogy meglássuk és ismét éljük.

A fentiek bizonyítására négy idézet:...Bővebben
totya54
2014-11-05 15:06:32
https://www.facebook.com/notes/tibor-geri/a-magyar-%C3%A1llam-felsz%C3%A1mol%C3%A1s%C3%A1nak-k%C3%ADs%C3%A9rlete/609660445779810
Imi
2014-11-05 10:04:18
Szegény Barbara
Nem tudod elviselni, hogy se a zsidó se a nácik nem kell a magyarnak. Jól tetted, hogy elmentél, semmit nem értesz a magyarok gondolkodásából. Ott meg a legjobb helyre klerültél, csupa zsidó meg náciliberális közé.
Topi
2014-11-05 09:31:12
HunorMagor
2014-11-05 07:41:05
Hitler-Churchill-Sztalin-Rozewelt több közös vonás található bennük, mind mészáros volt, származásukra nézve mind zsidó, szóval jave hűséges alattvalói, akiknek embert írtani a "legnemesebb" feladatuk volt.
HunorMagor
2014-11-05 07:34:47
Élő Isten a Magyar Isten!

A Magyar nép az élet urával, örök szövetséget kötött, tehát a Magyar feltámadás megtörténik, tetszik ez egyeseknek vagy nem!
Martin Killeen
2014-11-05 07:05:02
Azt elfelejtettem megemliteni, hogy a szegeny kiseszu fiucska meg sem szolalt, csak ugy odaallt Hitler kepmasa melle.
Martin Killeen
2014-11-05 06:59:57
A musorvezeto ur azt elfelejtette megemliteni, hogy ez a szegeny fiucska is szido, nem csak a tobbi jobbikos ugy altalaban! De nem baj. Szebb jovot! Barbara
HunorMagor
2014-11-04 20:37:50
És megtörténik!

A szombati adáshoz szólok hozzá, azokról az emberekről akik csak azzal lecsökkentették a bűnözést, hogy egyszerre gondoltak arra, hogy csökkenjen le és lecsökkent. Nagyon megérintett a dolog, hogy egyből beindultam tőle, és a következő szavak fogantak meg bennem. Köszönöm a Jó Istennek, hogy belátható időn belül megszabadította a Kárpát hazát, a nagy Magyarországot minden gonosztevőjétől, és minden ellenségétől a Magyar népet. És minden államadósságunk teljes mértékben törölve lett, és az ellopott javak kamatosan visszatértek, és ma igazi Magyar vezetés van, a Szakrális rend szerint. A Magyar nép most bőségben, békében, és harmóniában él a körülötte lévő népekkel együtt. Nagyon örülnék annak, hogy lenne egy kemény Magyar mag, akikkel együtt tudnánk meditálni ezeken az áldott dolgokon.

A Regnum Máriánum felépűl! A Regnum Máriánum felépűl! A Regnum Máriánum felépűl! A Regnum Máriánum felépűl!

Amikor minden úgy néz ki, hogy nincs mit tenni, akkor van értelme mindent megtenni!

Áldás!
Terez
2014-11-04 18:23:20
A Szabadsag teren kisert a kommunizmus szelleme. http://www.youtube.com/watch?v=JEKG1y4alaQ
Terez
2014-11-04 18:12:18
A Szabadsag teren kisert a kommunizmus szelleme. http://www.youtube.com/watch?v=JEKG1y4aIaQ
HunorMagor
2014-11-04 17:03:45
Jó kívánság!

Minden napod teljen meg reménnyel és szeretettel, ebben a nagy sötétben gyúljon fény neked, hogy lássad a helyes utat melyen járnod kell. Ismerd fel ki a testvéred, és annyi jót tegyél vele, amennyi a te hatalmadba adatott. Minden esetben igyekezz arra, hogy a jó magot vesd el, mert ahogy a Pártus Magyar Jézus mondja, ha elveted a magot némely 30-annyit némely 60-annyit és némely 100-annyit terem, mint amennyit el vetettél. Az annyit azt jelenti pontosan, hogy 30-szorosát stb. Ezért érdemes a JÓ mag-ot vetni, mert a jóból nem árt meg a sok. Gyúljon fény neked, lásd a helyes utat, és aki világosságban jár az nem téved el soha. Legyen jó szerencsés a te utad, minden jóval legyél teljes, égi és földi jóval egyaránt. Áldás kísérjen utadon, és állandó vendég legyen nálad a szer-etet, és a kegy-elem, majd ez után teljesítsen be tégedet az ép-s-ég és az egész-s-ég a gyönyörű-s-ég.

Bővölködjetek minden égi, és földi jóban!
Topi
2014-11-04 15:14:15
Topi
2014-11-04 13:45:58
Nem szoktam reklámozni, de ez most éppen kapcsolódik az előző szép filmhez: 5'' GPS: 4 GB memória + magyar menü mindössze 13.300 Ft! http://www.gruppi.hu/ajanlat/5-4-gb-gps-europa-terkeppel-20141104/?hirlevel=1&fromnl=2014-11-04&a=0
Topi
2014-11-04 12:28:45
Újratervezés - egy hazai kisfilm, amit minden embernek látnia kéne!

Újratervezés - az élet filmje. A 12 perces kisjátékfilm a Montreáli Filmfesztivált is megjárta és besöpört egy rakás díjat, köztük a Filmkritikusok díját, a Friss Hús fesztivál közönségdíját, AISFF közönségdíjat kapott Szöulban és a legjobb kisfilm lett egy indianapolisi fesztiválon.

Nemesen egyszerű, és mégis minden benne van. Szeretet. Figyelem. Kitartás. Elengedés. Tökéletesen szép és mégis vegytiszta, giccsmentes. Egy megindító alkotás, amit minden embernek látnia kéne!

A váratlan fordulatot tartogató történet egy házaspár mindennapi életébe, kapcsolatába, civódásaiba avat be. Ne hagyd ki, nekünk, neked készült!

A rendező, Tóth Barnabás szerkesztőségünknek elmondta, hogy a film november 9-ig tekinthető meg ismét az interneten, a berlini Interfilm fesztivál speciális szekciójának, az autós témájú rövidfilmek "Carshsorts" elnevezésű programjának az oldalán. "Ez nem véletlen, hiszen itt versenyez most az Újratervezés a nézők szavazataiért."

Ha Neked is annyira tetszett, mint amennyire nekünk, akkor kérjük támogasd az alkotókat szavazatoddal, amit itt adhatsz le!
Az oldalon felül csillagokkal lehet szavazni: https://www.carshorts.com/nominees/ujratervezes-my-guide/

Köszönjük!

http://vimeo.com/65288793
Sziszi
2014-11-04 10:52:30
Elnezest! Valoszinü rossz "link"-et adtam meg. A következöt akartam: - Kovacs Gyula erdesz, Porszombat, Tünderkert Mozgalom. A Karpatmedencei öshonos fajtakat gyüjti. Ez egy mozgalom, többen (talan 100-an) vannak. Kis facsemeteket lehet nala venni, ezzel is tamogatva öket, mivel sehonnan tamogatast nem kapnak.
Sziszi
2014-11-04 10:44:52
www.agraragazat.hu/.../kovacs-gyula-erdesz-tunder...
HunorMagor
2014-11-03 21:21:57
Szeretettel!

Áldott vagy Magyarország, Istenanya Drága országa vagy te, és nekem igen kedves vagy, és gyönyörködöm benned. Áldott a te kezdeted, áldott a jelened, és áldott a te jövőd, és életed végtelen örök élet. A Jó Isten hozott téged létre, egy csodálatos remekműve vagy, ragyogsz ebben a nagy sötétségben, és a tévejgőknek lámpása vagy. A Jóság, hűség, bölcsesség töltsön be tégedet, és kezed munkálya áldott legyen. Mikor a földedet műveled, csak neked teremjen, és azt is bőséggel tudjad aratni, asztalodat tudd bőséggel teríteni. Ha vendég száll meg nálad, oly érzése legyen mintha a Mennyországban lenne. Áldott legyen a te magod, feleséged mint a Jó búza a réten, olyan áldott és termő legyen. A házad sok gyermek kacagásától legyen hangos, és a szűkség tőled távol vagyon, mert bőséggel gyermekeidet el tartod. Áldott legyen a kimeneteled, és bejöveteled, a békesség, a szeretet, a nyugalom, és a harmónia töltsön el téged, ezt kívánom szívemből, minden áldott Magyar testvéremnek.

Áldás arra, aki el olvassa!
Topi
2014-11-03 20:57:48
Topi
2014-11-03 18:30:35
A berakott kép linket a végétől az elejéig ki kell jelölni az egérrel, és a böngésző felső cím mezőjébe bemásolni vagy beéleszteni. Sajnos az itteni fórum motor a hosszú és különleges karaktereket tartalmazó hivatkozásokat nem tudja kezelni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783
© Kubínyi Tamás 2011-2015. Minden jog fenntartva.