Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2015-06-23 14:07:23
Topi
2015-06-22 08:38:18
Topi
2015-06-22 08:11:38
A Kalergi terv -
Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette.
Íme a patkány melynek az uralkodni vágyástól elborult agyában megszületett a
terv,hogy emberevő hordákat zúdítsanak Európa népeinek nyakába,és általuk szüntessék meg Európát Európának lenni!!
Kételkedtek az Unió népirtó,megsemmisítő mivoltában??
Hát tessék csak tessék okuljatok kik
éltetitek,és elhiszitek,hogy nincs semmi az EU-n túl!!
Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a
Pán-Európai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála
Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a
B'nai B'rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának és olyan neves
lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül
elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek eredményeképp a CIA végül
belekezdett a terv végrehajtásába.
A Kalergi terv lényege
Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” – Kalergi rámutat,
hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem
egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített
keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa
népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel
kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás
nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi
elit könnyűszerrel tudna uralkodni.
Kalergi első lépésben az európai
nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a
későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás
és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Ahhoz, hogy Európát egy új
vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből,
ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség
létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új
elitréteg? Kalergi erről is felvilágosít minket:
A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai
lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség
megszűnése miatt. Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében
leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja
a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus
elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kiművelte és erőssé tette ezt
a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a
jövő társadalmi elitjét képezzék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép,
mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi
arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern
arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai,
feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia
Forradalom mészárlásai nyomán)
Bár Richard Kalergi nevét
egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő elgondolásai képezik az Európai
Unió eszmei alapját. A különböző etnikai kisebbségeket előtérbe helyező
és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született
meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való
keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes
népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezen
intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák
az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen
multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a
Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik
élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat
többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és
Herman van Rompuy.
A genocídiumra – azaz népirtásra – való
szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a
világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását
követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai
válságon”. Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január
havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A
solution to declining and aging population” – Európának 2025-ig 159 000
000 bevándorlóra van szüksége.
Az ember elgondolkozik azon, honnan
jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X
év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk”. Könnyű belátni, hogy a
“demográfiai válságot” bőkezű családtámogatási rendszerrel, családbarát
értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a
szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az
Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai
örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi
faji és etnikai csoport. A különböző deszegregációs, multikulturalista
és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy
eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek
nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden
összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori
kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos
Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tűzték ki
célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője
mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen
egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne
megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és
népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy
létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy
központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”
Végkövetkeztetések
Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá
válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban
Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A faji keveredés
pestise évente többezer kevert fajú gyermek megszületését eredményezi,
ők “Kalergi gyermekei”. A fősodratú média a félretájékoztatás és a
bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a
honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és
származásuk megtagadására kényszeríteni.
A dolgozók millióit
megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról
akarnak minket győzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”,
haladó és humanitárius cselekedet, hogy az ún. “rasszizmus” bűn és
elítélendő. Mindezt azért teszik, mert mindannyiunkból vak, atomizált
fogyasztókat akarnak nevelni, akik nem rontják nekik a “bizniszt”.
Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen
küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdőszellemét,
hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és
felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek
látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az
európai gyökerű népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a
forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a
nemzethalált jelenti!
Szerző: Andre Lowoa

Nick Griffin angol EU képviselő az európaiak irtásáról https://youtu.be/yR-Robu06kY
https://kuruc.info/r/7/144671/
http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=359&lap=2
Socrates..
2015-06-21 11:35:42
Topi
2015-06-20 21:23:40
Ajózsef
2015-06-20 19:12:29
Dobszay Károly: HENRY FORD TRAGÉDIÁJA
forrás, teljes cikk: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID&pid=75538&n=zgfumag&blog_cim=HENRY+FORD+TRAG%C9DI%C1Ja
részletek:
-Henry Ford (1863-1947). A zsidóság kitűnő ismerője és meggyőződéses ellenfele. Tőle származik az alábbi kijelentés: "Zárjátok börtönbe az 50 leggazdagabb zsidót és nem lesznek többé háborúk!"
-Henry Ford volt a "Dearborn Independent" című legendás zsidóellenes újság létrehozója. A lapot 1920-ban indította útjára...
-Ford könyv formájában is kiadta "A nemzetközi zsidó" cím alatt a korábban már lapjában közölt cikkek gyűjteményét...
-a zsidóságot félelem és harag kerítette hatalmába. Elôször, régi jó szokás szerint a magánéletével kapcsolatban terjesztettek szégyenletes híreket. Mikor ez nem járt eredménnyel, a zsidó sajtó a Ford autógyár ellen indított féktelen rágalomhadjáratot. Mivel még ez sem hozta meg a remélt sikert, a zsidók riadót fújtak egy nagy, végső ütközethez. Milliókat hordtak össze, hogy a Ford autóművekkel szemben egy konkurens autógyárat alapítsanak. Mialatt a zsidó gyártmányokat az újságok csak mint a "legjobbat" reklámozták, Ford kocsijait csak szemétként emlitették. Végül "zsidó parancsra" a bankok is megtagadták a megszokott módon való további együttműködést Forddal. Befagyasztották a számára szükséges kölcsönöket és vállalkozása az összeomlás szélére került. Nem utolsó sorban néhány titokzatos merénylettel is félelmet és bizonytalanságot keltettek benne...
-1927. június 30-án kiadott egy nyilatkozatot, miszerint meg van győződve a zsidó nép "erényeiről" és a zsidókkal szembeni "igazságtalanságot" szeretné jóvátenni...
-Természetesen ezt a bocsánatkérést úgy kényszerítették ki belôle, sôt azt is feltételezhetjük, hogy még a nyilatkozatának szövegét is a zsidó zsarolói fogalmazták meg...
-Nyugodtan dicsekedhetnek vele, hogy végül még egy Henry Ford kaliberű autókirályt is térdre tudtak kényszeríteni , de a négy kötetes életművét, "A nemzetközi zsidó"-t nem tudták eltűntetni a világból. Az azóta eltelt 9 évtized és fôleg korunk történései fényesen bizonyítják, hogy az abban leírtak nem beteges rágalmakat, hanem megcáfolhatatlan igazságokat tartalmaznak.
A könyv letölthető "kubinyitamas.hu/letolthetokonyv" oldalról vagy a következő linkre kattintva:
http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/hford1.htm
Topi
2015-06-20 19:05:10
Csak 2 perc – végre kimondja valaki az igazat! https://www.youtube.com/watch?v=yR-Robu06kY

Nick Griffin elmondta az EU parlamentben, hogy az európaiak ellenségei, a baloldaliak, kapitalisták és cionisták célja az európaiak kiirtása saját hazájukban. Ezt nem-fehér bevándorlás és fajkeveredés útján akarják elérni, és folyamatosan hajtják végre gonosz tervüket. Tervük és akcióik fajirtás jellegűek, melyeket le kell állítani és azonnal megszüntetni annak kivitelezését.

http://organikusok.blogspot.hu/2015/06/nagyon-megrazo-fenykep-de-ez-egy-12.html
miskolcilaci
2015-06-20 15:01:16
Elfogyott a geci. Cigányok, zsidók, négerek adakozzatok! Veri-veri mix. Legyen a társadalom sokk-színű faj?!
Krízis a magyar spermapiacon.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megtiltotta a betétgyűjtést az egyik spermabanknak, ezért most nincs olyan sperma, amit fölhasználhatnának a mesterséges megtermékenyítéseknél a meddőségi centrumok.
A Népszabadság írása szerint nagyjából egy hónapja nem tudnak a spermabankoktól ivarsejtet szerezni az egyedülálló nők vagy azok a párok, ahol a férfi spermái valamiért nem alkalmasak a terhességhez. Ezt megerősítette Konc János, a budai meddőségi klinika főorvosa is. Van olyan intézet, ahol a döntés értelmében több tucat nő került várólistára, köztük olyanok is, akiknél a lap szerint már megkezdődött az úgynevezett hormonstimulációs kezelésük.
A honi lombikbébi-beavatkozásokhoz többnyire importspermára van szükség (az ivarsejteket a magyar donorokon kívül a világ egyik legnagyobb spermabankjából, a dániai Nordic Cryobankból vásárolják),====ugyanis “magyar férfiak megtermékenyítő képessége hosszú évek óta fokozatosan és nagymértékben csökken",==== idézik az egyik spermabank igazgatóját. A hatósági tiltást azért vezették most be, mert egy hiba miatt nem tökéletes minőségű sperma jutott át a rendszeren a dán spermabankba.
http://www.hir24.hu/elet-stilus/2015/06/20/dobbenet-krizis-a-magyar-spermapiacon/
Topi
2015-06-20 06:19:00
Topi
2015-06-20 06:12:42
A tegnap jelent meg Ferenc pápa legújabb enciklikája és ezzel kapcsolatosan én is megfogalmaztam néhány gondolatot! Az önzés, a bűnös kapzsiság úgy elharapózott a világunkban, hogy Ferenc pápa példájára úgy érzem, hogy nekünk is meg kell szólalnunk! Úgy gondolom, hogy alázatosan hiába hallgatunk, mert az emberi kapzsiság, bűnös hatalom utáni vágy a világunkat a pusztulásba vezeti!! Ezért kisebb testvéri szeretettel megosztom veled gondolataimat, Csaba t.

http://www.magnificat.ro/portal/index.php/szent-ferenc-alap-mainmenu-144/roviden/11249-ferenc-papa-mellett-a-helyunk
Bedi
2015-06-19 20:53:50
Egy fél órája nem látható az adás.. a szerver nem található, hibaüzenet jelenik meg. Másnál működik?
Topi
2015-06-19 20:47:00
Végre megtörtént az első lépés a Regnum Marianum-emlékhely ügyében

Megkezdődik a Regnum Marianum-emlékhely kijelölése

A főváros most dönt a Városligeti Építési Szabályzat módosításáról, amely révén az 1951-ben lerombolt Regnum Marianum-templom emlékhelyének megvalósítása végre hivatalosan is bekerül a tervek közé. Az előterjesztést a főváros városfejlesztéssel foglalkozó bizottsága már támogatta.

A Magyar Patrióták Közössége mindezt történelmi fejleménynek tartja, ami elsősorban a civil szervezetek összefogásának köszönhető. Végre megtört a jég, 25 évvel a rendszerváltás után ez az első lépés annak érdekében, hogy közeli történelmünk egyik tragikus jelentésű szimbólumának méltó emléket állítsunk.

Egyesületünk további célkitűzése, hogy a Regnum Marianum-emlékhely rendkívüli történelemórák helyszíneként bekerüljön a középfokú oktatásba, az egykori templom története pedig legyen része a középiskolai tananyagnak.Kattintson: http://www.magyarpatriotak.hu/megkezdodik-a-regnum-marianum-kijelolese/

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Magyar Patrióták Közössége
Vili
2015-06-19 15:10:50
Az Orosházi-tárgyalást levezető bíró, az nem a nő, nem a hölgy, hanem a csaj kategória. Gesztikuláció, mimika, hangnem, nem a szakmai kritériumoknak megfelelő, egyenesen ripacs a szakmájában, konyhai főzőcske közepette odahaza megengedett (esetleg) ez a parlagi, közönséges viselkedés.
Gerinctelen-gusztustalan. S ez még csak a felszín.
Minden romlott minden szinten. A gyarmatosítók és a hazaáruló kollaboránsok közös terméke.
Győzzön a jó, pusztuljon a rossz!
Topi
2015-06-19 11:34:38
Topi
2015-06-18 22:53:44
Német katonai vezetők az amerikai agresszió ellen

A német hadsereg mintegy száz vezető tisztviselője, és a Német Demokratikus Köztársaság számos nyugállományú tisztje írt alá egy nyílt levelet, ami elítéli a nyugati országok Oroszország elleni agresszióját. A “Béke katonái” című nyílt levelet a Junge Welt publikálta, és Heinz Kessler volt védelmi miniszter, Theodore Hoffman volt védelmi miniszter, 19 altábornagy és 61 vezérőrnagy aláírása szerepel rajta.

A Junge Welt szerint a nyílt levelet – a nyilvánosságra hozatal mellett – elküldik a Bundestagnak és a NATO-országok nagykövetségei számára, akiket emlékeztetnek arra, hogy a 70 évvel ezelőtt véget ért háború során a Szovjetunió 27 millió állampolgára vesztette életét, majd “a világ újjáépítése Washington és szövetségesei vezetése alatt csak újabb háborúkhoz vezetett, mint Jugoszlávia, Afganisztán, Irak, Szudán, Jemen, Líbia és Szomália esetében”.

A levél kitér arra, hogy az ukrán válság egyetlen oka, hogy az Egyesült Államok meg akarja semmisíteni Oroszországot mint vetélytársat, és eközben meggyengíteni az Európai Uniót. A nyílt levél egyben a most zajló médiapropagandát is példátlannak nevezi, Németországot pedig elítéli amiatt, mert háborús hisztériát folytat ahelyett, hogy diplomáciai úton a válság rendezésére törekedne, és saját népe érdekét képviselné, valamint okulna a történelmi tapasztalatokból.

Theodore Hoffman kifejti, hogy mivel ők tudják, mit jelent a háború, a béke oldalán állnak. “Nincs szükségünk Oroszország elleni hadjáratra, ehelyett kölcsönös megértésen alapuló békés együttélést akarunk. Nincs szükségünk arra, hogy az Egyesült Államoktól katonai függésben létezzünk.”

Hoffman szerint sokan, akik aláírták ezt a levelet, maguk is szemtanúi voltak a második világháborúnak, és egyetértenek abban, hogy korunk kulcskérdései csakis Oroszországgal együttműködve megoldhatóak, és megengedhetetlen, hogy Európa az Amerikai Egyesült Államoktól függésben létezzen.
hídfő.net- http://www.szittya.com/
Topi
2015-06-18 22:46:09
Orosházi Ferenc MOST(2015.06.18) a bíróságon https://www.youtube.com/watch?v=eh7_qFGmnew
Topi
2015-06-18 21:08:30
Nép(be)Vándorlás -- Szaniszló rendesen beolvas https://www.youtube.com/watch?v=iPlZyVwDqVs&honnan=Nemzeti_Hirhalo
Topi
2015-06-18 19:19:43
Az Európai Unió egyre inkább félelmet kelt:Dr. Eva Maria Barki: Veszélyben az alapvetö jogok és alapértékek az Európai Unióban

Martin Schulz Elnök Úr részére
az Európai Parlament Elnöke
Rue Wiertz 60
B-1047 Brüssel
elozetesen email útján: martin.schulz@europarl.europa.eu

Az Európai Parlament képviselői részére
email útján
Bécs, 2015. 06. 15.

Tárgy Veszélyben az alapvető jogok és alapértékek az Európai Unióban
Véleménymonopólium és államokkal szembeni egyenlőtlen bánásmód

Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Mélyen tisztelt európai parlamenti Képviselők!

Az Európai Unió egyre inkább félelmet kelt. Eltávolodik azon értékektől, amelyekre az Európai Unióról szóló Szerződés a 2. cikkében hivatkozik, különösen a demokrácia alapértékeitől és az emberi jogok biztosításához szükséges értékektől. Megsérti az államok szuverén egyenlőségének elvét is, melyet nem csupán az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya 2. cikke 1. pont rögzít, hanem az EUSz 4. Cikke is.

Ez a tendencia világosan megmutatkozik Magyarország példáján és az Európai Parlament Magyarország helyzetéről szóló jelentéseiben.

1. Már a Tavares-jelentésen alapuló 2013. 07. 03-i jelentés is beavatkozást jelent Magyarország szuverenitásába, nem tartalmazta tényeken alapuló az alapjogok sérelmeit és nyilvánvalóan politikailag volt motivált.

2. A 2015. 03. 03-i jelentés "a magyarországi helyzetről" a halálbüntetés és bevándorlás szenzibilis témája alkalmat ad arra, hogy ezekkel a problémákkal kapcsolatos témákban korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát.

3. Bár az Európai Unió a Lisszaboni Szerződésben lehetővé teszi a halálbüntetést háború idején vagy háború közvetlen veszélye idején, valamint az élettől való megfosztást bírósági ítélet nélkül zavargás vagy felkelés elfojtása céljából, a jelentés már a halálbüntetésről szóló vita kezdeményezését is kritizálja..

4. Hasonló módon megtiltják a bevándorlás és terrorizmus körüli vitát. Bírálják a magyar kormányt, mert egy megkérdezést kezdeményezett "a nyilvánossághoz" és ennek azonnali befejezését követelték.

5. Hozzá jön még, hogy a jelentés azt a feltételezést tartalmazza, hogy a megkérdezés menekültekre vonatkozik. Nemcsak a címéből, hanem a tartalomból is világosan kitűnik, hogy a konzultáció kizárólag a bevándorlásra és a terrorizmusra vonatkozik, és nem pedig a menekültekre, a Genfi Menekültügyi Egyezmény alapján vagy a háborús területekről érkező nemzetközi védelmet kérőkre.

6. Ebben az összefüggésben utalni kell a 2005. 05. 27-én kelt Prümi Szerződésre a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében, amelyhez az Európai Unió 13 tagállama - köztük Magyarország is - csatlakozott. Már önmagában az a tény, hogy a kérdőív kizárólag az ebben a szerződésben szereplő témakörre vonatkozik, megmutatja a jelentés tényszerűtlenségét és a Magyarországgal szemben tendenciózusan alkalmazott egyenlőtlen bánásmódot. Észrevételezendő, hogy a kérdőív egyáltalán nem tartalmaz olyan jogellenes intézkedéseket, mint amilyeneket - hajók elsüllyesztése - tízpontos cselekvési tervében az Európai Bizottság javasolt.

7. Az egyenlőtlen bánásmód abban mutatkozik meg, hogy más tagállamok elutasító viszonyulása és a menekültek és nemzetközi védelmet kérők befogadásának megtagadása nem vált ki olyan negatív reakciókat, mint az állampolgárokkal kezdeményezett konzultáció Magyarországon a terrorizmussal és az illegális bevándorlással szembeni védekezés céljából. Éspedig: Franciaország által határlezárás Ausztria a menedékkérelmek feldolgozásának leállítása, Észak-Olaszország önkormányzatai megtagadják a további menekültek befogadását, Nagy-Britannia megtagadja a kereső- és mentőakciókat a Földközi-tengeren, Málta megtagadja a menekültek befogadását, Csehország és Lengyelország nem fogad menekülteket Szíriából, Lengyelország csak 100 szír befogadására hajlandó, Ukrajna teljes egészében felmondta a Genfi Menekültügyi Egyezményt.

8. Magyarország ezzel szemben a legnagyobb számú menekültet fogadja be a közép- és kelet-európai térségben, sőt, a lakosságszámhoz mérten Magyarország európai viszonylatban - Svédország után - a második helyen áll. Magyarország tehát bírálat helyett az Európai Uniótól támogatást érdemelne.

9. Lelepleződik azonban az Ukrajnához való viszonyulás. Jóllehet Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, ennek ellenére az Európai Parlament foglalkozott Ukrajnával, különösen a 2015. 01. 14-i jelentésében. Tehát felfoghatatlan, hogy a hadiállapot megkísérelt és csak a második szavazásnál meghiúsult bevezetése ugyanúgy figyelmen kívül marad, mint a parlament által immáron kinyilvánított "visszalépés a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 9, 12, 14, 17 cikkeiben és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5., 6., 8.és 13. cikkeiben foglalt kötelezettségektől éppen úgy, mint a Genfi Menekültügyi Egyezmény felmondása is. Már a 2015. 01. 14-i jelentés nem ítélte el az ukrán kormányt a súlyos alapjogsértések miatt: nehéztüzérség bevetése és bombatámadások a saját lakosság ellen, a nyugdíjfizetések és szociális juttatások beszüntetése, humanitárius katasztrófa ellenére a segítségnyújtás megtagadása, a sajtószabadság megsértése, a nemzeti kise bbségek és az autochton népek jogainak figyelmen kívül hagyása.

10. Különösen aggasztó azonban, hogy a European Council on Tolerance and Reconsiliation (ECTR) által készített Model National Statute for the Promotion of Tolerance tervezetet nem régen újból elővették. A tolerancia leple alatt a tervezet a véleménynyilvánítás szabadságát olyan mértékben korlátozza, mely messze túllépi az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikk (2) bekezdése szerinti határokat, ideológiákat, valamint véleményeket kriminalizál, azokat súlyos bűncselekményként (!) üldözni rendeli. A létrehozandó felügyeleti hatóság, a tolerancia biztosítása érdekében tervezett iskolai oktatási előírások, de különösen a speciális ifjúsági átnevelőprogramok mintájául nyilvánvalóan az a totalitárius kommunista rendszer szolgál, melytől Európa csak 25 évvel ezelőtt szabadult meg.

11. Az Európai Unió szerveinek is vannak kötelezettségeik, különösen a saját alapvető jogok betartása érdekében. Egy olyan közösség, mely úgy véli, hogy bizonyos vélemények elfojtásával kell védenie magát, a totalitarizmus útján halad. A tolerancia hiánya azokkal szemben, akik meg nem engedett véleményt képviselnek, minden diktatúra lényege. A pluralizmusnak és a demokráciának lételeme a véleménynyilvánítás szabadsága. Elfogadhatatlan és aggasztó a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása politikai fegyverként.

Azzal az elvárással, hogy az Európai Parlament is tartsa tiszteletben az alapvető jogokat, és ne hozzon olyan jelentéseket melyek az alapértékeket megingatják, továbbá azzal az elvárással, hogy tiszteltben tartsa az EUSz 4. cikkében fogalmazott alapelveket, éspedig az államok szuverenitásának és azok nemzeti identitásának figyelembevételét, ahogy ez a szuverenitás az alapvető politikai és alkotmányos struktúráiban kifejezésre jut, a tagállamok szerződések előtti egyenlőségét, valamint a lojális együttműködést és támogatást az Unió részéről.

maradok megkülönböztetett tisztelettel
Dr. Eva Maria Barki
totya54
2015-06-18 17:16:01
AZ ALAPTÖRVÉNY ELLEN, AZ ALKOTMÁNY MELLETT!
https://www.youtube.com/watch?t=9330&v=B_4VYSMZ2hQ
Topi
2015-06-18 08:45:14
"– Lehet-e várni enyhülést környezetünkben? Honnan, hogyan?
– Az enyhülést várni a román, szlovák, szerb stb. államhatalomtól önmegtévesztés, illúzió.
Vegyük észre a történelmi tények ezreit: nekünk nem jogokat akarnak adni, hanem el akarnak tüntetni bennünket. Ami pedig az európai helyzetet illeti, a NATO bővítése Kelet-Európában nem más, mint a nyugati nagyhatalmak, mindenekelőtt az USA hadszíntér-kibővítő tevékenysége, hogy a leendő oroszellenes háború Kelet- és Közép-Európát, ennek népeit sújtsa, ne a Nyugatot."

http://www.szekelyfold.ma/hirek/nekunk-nem-jogokat-akarnak-adni-hanem-el-akarnak-tuntetni-bennunket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836
© Kubínyi Tamás 2011-2015. Minden jog fenntartva.