Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

wk.szilvia
2017-09-18 21:10:49
Kiegészitésképp elözö soraimhoz: a svajci TV-ben hasonlo véleményen vannak mint Tamas, tehat oltas-ellenesek. Egyébként a TV egyik meghivott vendége orvos.
wk.szilvia
2017-09-18 20:37:05
A Tamasnak (Berlin, oltas) és azoknak küldöm akik németül értenek. Svajci Tv, az oltasok a témaja, emlitik a Vaxxed c. oltaskritikus filmet is.

http://quer-denken.tv/die-impfluegen/
G.Róbert
2017-09-18 20:21:32
Német sajtó: összhangban lenne az európai normákkal a magyar állami vagyon lefoglalása!

http://www.hidfo.ru/2017/09/nemet-sajto-osszhangban-lenne-az-europai-normakkal-a-magyar-allami-vagyon-lefoglalasa/
Eredeti link: https://www.welt.de/politik/ausland/article168638394/Wenn-Ungarn-nicht-spurt-kann-die-EU-zwangsvollstrecken.html?wtrid=newsletter.wdwb..topnews..%26pm_cat[]%3Dtopnews&r=567693719555578&lid=737958&pm_ln=3091557
Topi
2017-09-16 22:47:48
A magyar jövő letéteményesei? https://www.youtube.com/embed/gkFQptqO1dk
mindszentiocsi
2017-09-16 18:51:29
Egy kis szocreál - RETRÓ - romantika ,,Hobónak" az önjelölt rockernek ajánlom! Sajnos ez viszont egy igaz történt! .IDÉZEK EGY CIKKET, A KORABELI, BÉKÉS- MEGYEI HETILAPBÓL . .Borzalmak - tárcza .Nemrégiben került a kezembe egy könyv. A címe: «Borzalmak könyve.» Ez a legmodernebb gyűjteményes «szépirodalmi» (?) termék, valami szörnyűséges elbeszéléseket tartalmaz, amelyeket olvasva az ember hátán valósággal szaladozik a hideg. Vannak ugyanis írók, akik ilyen módon akarják biztosítani könyvük kelendőségét, s a XX. század romlott idegzetű emberének megtévelyedett ízlésére utaznak. Nos, ez a «Borzalmak könyve» szende csevegés a Návay gyilkosainak pőréhez képest. Szinte látom a szegedi kir. törvényszék zsúfolt tárgyalási termét. Ember,ember hátán szorong, idestova egy hónapja, amióta a makói halálvonat szörnyű bűnperét tárgyalják. A közönség lélegzetvisszafojtva figyeli a rémes pör minden szavát és megdöbbenve hallgatja a tanúk szörnyű vallomásait,és feltámadnak a titkok. Percről- percre világosabb lesz a magyar képviselő- ház volt elnökének, Návay Lajosnak, és unokatestvérének, Návay Ivánnak valamint Dr. Kiss Béla makói h. polgármesternek szörnyű vége. — Micsoda rettentő Világ volt az ! Felelőtlenül, szinte, csak passzióból pusztítottak el holmi börtöntöltelékek, valódi, értékes, sőt. nagy értékű emberéletet. Hiszen azok a sehonnai gonosztevők még arra sem voltak érdemesek, hogy ajkukra vegyék olyan embernek a nevét, aminő — Návay Lajos volt, Eötvös József báró unokája.Negyvenkilenc éves korában kellett ennek az ízig vérig magyar úrnak elpusztulnia.Úr volt a szó teljes értelmében,aki tudja mire kötelezi családjának múltja,vagyona,előkelősége. Egész életén át dolgozott,küzdött a magyar népért, az ország javáért, mint Csanád vármegye főjegyzője , alispánja , majd mint országgyűlési képviselő. A T.Háznak három ízben alelnöke, s végül elnöke. Küzdött abban a liberális irányban,amely megásta Magyarországnak,s néki magának is a korai sírt. Hiszen díszes házelnöki, s előbb alelnöki méltóságát, csak azért hagyta el, mert 1912. őszén nem akart vállalkozni az obstrukció erőszakos letörésére ; al-elnökségét pedig azért áldozta föl, hogy kitarthasson elvei, s az általános választójog mellett . . . Szörnyű végének előzményei között ott szerepel egy méltó véget ért gonosz tevő , Klein Sándor 31 éves volt bádogos segéd : Kun Bélának és Szamuely Tibornak benső barátja, akikkel már az orosz hadifogságban együtt hóhérolták a magyar hadifoglyokat . Ezt a hírhedt alakot küldték Makóra, vörös diktátornak , de ott addig gyalázatoskodott, addig fenyegette , rabolta a magyar földmíveseket, hogy egy népgyűlésen ledobták a makói városháza erkélyéről, s pár perc alatt - a szó teljes értelmében - széttépték . Kun Béla és a fekélyes testű -lelkű Szamuely Tibor szörnyű bosszút esküdtek Makó ellen , «barátjuk» elpusztításáért . A kivetett roppant nagy sarcon kívül túszokat is szedtek, oly útbaigazítással, hogy hozzák fel azokat Budapestre . Mivel pedig Csanád- vármegyében a Návay család a legtekintélyesebb ,így a két Návayt is elfogták,s a város helyettes polgármesterével együtt, lassan döcögő vonaton szállították őket a főváros felé. Mikor a Félegyházán megálló vonatról leszállították a két Návayt,és Dr Kiss Bélát, akik a peronon sétáltak . Egyszerre a sínpárokon átkísérték őket a terroristák, s pár arasznyi mély sírgödrök mellé állítva , mindhármukat agyonlőtték, s lemészárolták . Szávity Miklós alezredes azt vallotta erre vonatkozóan : «1919. április hó végén bizalmas értesítést kaptam , hogy ellenem a makói kommunisták elfogatási parancsot adtak ki. Ezért Makóról elszökve , vonattal Szentesre utaztam , ahol egy Holzer nevű politikai megbízott feltartóztatott.Ugyanabban a vagonban tartottak fogva , amelyben a két Návay testvért. Návay Lajos nyugodtan szivarozott. Nem sokáig vizsgálhattam túsz társaimat, mert értem jött két terrorista és el akartak vezetni. Ezt meglátta Kiss Géza, a terroristák parancsnoka , aki a háború alatt fegyvermester volt. Oda szólt a terroristáknak : Hova viszitek ? A gojdeszba — felelte az egyik terrorista. Ezt az embert nem szabad bántani, — adta ki a rendelkezést Kiss. Alig távoztak el, két terrorista jött értem és átkísértek egy harmadosztályú fülkébe, ahol a vésztörvényszék működött. Előttem két katonát hallgattak ki és mint jajgatásukból kivettem , mind a kettőt halálra ítélték . Engem nem bántottak. A kihallgatás után nemsokára a vonat elindult. Később Kiss hívására átvittek az egyik pulmann-kocsiba, hol Kiss megvendégelt és azt mondta: ha szökni akar, szökjön meg. Félegyházán a vagon folyosóján sétáltam, amikor láttam, hogy Kiss Bélát, majd a két Návayt a terroristák kivezetik az egyik fülkéből. Cegléden két terrorista beszélgetését hallgattam végig.'Az egyik azt mondta: Én kétszer lőttem a púposba, de még a kést is bele kellett szúrnom. Ugyancsak Cegléden megnézhettem a terroristák vagonját. Olyan volt, mint egy mészárszék. A fülke egész padlója tele volt vér foltokkal.* Engiben felismertem azt a terroristát, aki azt mondta, hogy belelőtt a púposba. Kiss Zoltán így vall: «Hallottam Kiskunfélegyházán a halálvonaton, amikor egy Engi' nevű terrorista gúnyosan röhögve azt mondta: ,,Ezt is hazaküldtük. Először belelőttem a szemébe, azután a szívébe és végül megforgattam benne a késemet." Legrészletesebb és legborzalmasabb a Kritzler Lipót budapesti detektív főfelügyelő vallomása: ,,Hódmezővásárhelyen azt látta, hogy a túszok vagonjához egy kis csoport közeledik. A csoport Tajti terrorista nyomozó, Varga vádbiztos, Orovecz Mátyás politikai megbízott és Sebestyén dr.-ból állott. Beszálltak a túszok vagonjába és azok közül többeket kiválogattak. Tíz perc múlva lövéseket hallott, majd hozzá jött egy Kovácsik nevű vasmunkás és halál- sápadtan beszélte el, hogy több embert agyonlőttek. Mindegyik tússzal szembe két terroristát állítottak,s így lőtték agyon mind az ötöt. Mindszent község táján csak lövéseket hallott,de mikor kinézett az ablakon, gyors egymásutánban három véres hullát látott kiesni a vagyonból." Szentesen hosszabb ideig állott a vonat és ezalatt újból túszokat hoztak a vonatra. ,,Közöttük volt Kiss Béla dr. tanácsos. Szentest elhagyva, Varga hangját hallottam, aki azt mondotta: — Tudja e, mi a kommunizmus? Egy ismeretlen hang válaszolt: — Igen. — Honnan? — folytatta Varga. — Olvastam! — Hát a részleteit? — szólalt ismét Varga. A választ már nem hallottam, csak Varga parancsát: —• Vigyétek el és tanítsátok meg rá ! Az ablakon kinézve láttam, hogy Návay Ivánt két terrorista kíséri. Majd megismétlődött az a párbeszéd . Ezúttal Návay Lajosra és' Kiss dr.-ra került a sor. Mind a hármat elvitték . Félegyházára érve , a három áldozatot a fűtőház irányába vezették el, majd néhány perc múlva lövéseket hallottam. Nemsokára megjelent a vagon előtt Engi' terrorista és a következőket mondotta : — ,,Az a vén burzsuj igen nehezen döglött meg. Először a fejébe lőttem , a szemébe találtam . Azután a száját tátogatta , belelőttem , akkor sem halt meg. Ekkor kihúztam a rohamkésemet, megforgattam benne, hogy csak úgy csikorgott. Ezt a rohamkésjelenetet utánozta is Engi'. A rohamkés még akkor is vértől csepegett. A ceglédi állomáson Szamuely várta a vonatot. Jelentést tettek neki, mire ő megjegyezte , hogy nincs megelégedve a csapat munkájával, mert nagyon kevés burzsujt küldöttek a másvilágra .» Ugyancsak erre vonatkozik Englaenderné budapesti lakos vallomása , aki akkor egy házban lakott Engi' Sándorral. « Egy reggel Engi', a zárt folyosón , mikor ruháját tisztította , azt mondotta : «Pucolok , pucolok * . Majd két gyűrűt mutatott. »Ez a két hitvány gyűrű az egész jutalmam - mondotta. A makói úton egy szőrös burzsujt öltem meg. A szőrös burzsuj könyörgött,hogy ne bántsam és az egész vagyonát felajánlotta,de én azt mondtam,hogy nem kell a vagyonod,csak az életed,majd szívébe szúrtam.Azután melléje térdeltem s a frissen kifolyó vérrel teleszívtam a szájamat és leköptem vele a mellettem álló terroristát. A vallomások mind megegyeznek,de azért a gonosz arcú Engi' Sándor és méltó társa Anacskai tagadnak. Jellemző,hogy mit mondott a pökhendi terrorista a Návayakról,hogy t.i. könyörögtek volna neki az életükért.Ez nem igaz,mert a félegyházi vasúti vendéglős,aki rémülten látta a mészárlást és beteg is lett utána,azt vallotta,hogy az áldozatok,csak kezet fogtak a sír előtt,s az égre nézve büszkén,férfiasan várták a halálos golyót..... Igen az égre néztek,s onnét várták a megtorlást,amely lassan bár,de biztosan közeledik a gonosztevők felé. *Ilyenek történtek az Úrnak 1919. esztendejében a szent szabadság,egyenlőség és testvériség uralma alatt.....Borzalom,még csak rágondolni is.....Okuljunk belőle! (b.i.)
wk.szilvia
2017-09-16 16:52:52
Szept.14.-én küldtem Nektek egy videot a hétföi barceloniai tüntetésröl (független Kataloniat). A függetlenségért kiallo rendörség a tüntetök szamat 1 milliora becsüli.
A madridi alkotmanybirosag és birosag a barceloniai referendumtörvényt hatalyon kivül helyezte. A kataloniai kormanyszovivö kijelentette, ök a kataloniai parlamentre hallgatnak nem pedig a spanyol birosagra.
A függetlenségi referendumot okt.1-jére tervezik. Spanyol médiak arrol tudositanak, hogy a központi kormany kb.4000 rendört és katonai eröket (paramilitär) akar küldeni, hogy a tervezett referendumot megakadalyozzak.
Mai hir (a fösodratu médiak elhallgatjak!) : Washington egy "független Katalonia" elismerését jelzi !!!
Ajózsef
2017-09-15 17:10:19
Ajózsef
2017-09-15 15:14:20
Letölthető könyvek:

- II. Rákóczi Ferencz fejedelem emlékiratai a magyar háborúról, 1703-tól végéig (1711)
https://data.hu/get/10745834/II._Rakoczi_Ferencz_fejedelem_emlekiratai_a_magyar_haborurol_1703-tol_vegeig_1711.pdf

- II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásai (pdf)
https://data.hu/get/10745842/II._Rakoczi_Ferenc_emlekezesei_es_vallomasai_pdf.pdf

- II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásai (ocr)
https://data.hu/get/10745844/II._Rakoczi_Ferenc_emlekezesei_es_vallomasai_ocr.pdf

- II. Rákóczy Ferencz és nevezetesebb kortársainak némely kiadatlan eredeti leveleik
https://data.hu/get/10745871/II._Rakoczy_Ferencz_es_nevezetesebb_kortarsainak_nemely_kiadatlan_eredeti_leveleik.pdf

- II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei
https://data.hu/get/10745947/II._Rakoczi_Ferenc_valogatott_levelei.pdf

- Rákóczi Ferenc - Emlékiratok
https://data.hu/get/10746086/Rakoczi_Ferenc_-_Emlekiratok.pdf

- Rákóczi Ferenc kiáltványa
https://data.hu/get/10746184/Rakoczi_Ferenc_kialtvanya.pdf
mindszentiocsi
2017-09-15 07:59:54
MA SINCS EZ MÁSKÉNT SAJNOS. ,,Mindegyik párt interpellációt jelentett be a makucskai (magyar) feltámadás ügyében,mely fenekestül felforgatta a budapesti lelkeket,de maga a kormánypárt is kijelölt egy hivatalos interpellációt.Meg kell mutatni az egész világ színe előtt,hogy a Felelős Magyar Kormány pártja éppoly távol áll mindenféle feltámadástól,mint bármelyik ellenzéki párt." (Részlet Szabó Dezső :Feltámadás Makucskán - című művéből.) https://www.youtube.com/watch?v=0YTSQGxZW5s
Ajózsef
2017-09-14 21:52:08
Henri Pozzi - A háború visszatér c. könyv innen letölthető:
https://data.hu/get/10743756/Henri_Pozzi_-_A_haboru_visszater.pdf
Olvasó
2017-09-14 20:59:27
Szazadunk bunosei cimu konyv itt fellelheto es olvashato:
http://www.magtudin.org/Pozzi%20-%20Szazadunk%20bunosei.pdf
wk.szilvia
2017-09-14 17:15:59
Az elözö beirasomhoz: Katalonianak szolidaritasi-egyezménye van Dél-Tirollal. Ha Katalonia kivalna ez Dél-Tirolra kedvezö hatassal lenne. Kérdésem: Erdélynek van-e szolidaritasi-egyezménye a fent nevezett két allammal?
wk.szilvia
2017-09-14 16:21:16
Puigdemont kataloniai miniszterelnök hangsulyozta: "Még 20 nap van. Eddig minden akadalyt leküzdtünk és azokat is le fogjuk küzdeni amik még jönnek."
Madrid és Barcelona vitajahoz Julian Assange Wikileaks-alapito megjegyzése: "Vagy egy polgarhaboru vagy egy uj nemzet születik"

https://deutsch.rt.com/europa/57258-droht-burgerkieg-spanische-polizei-will/
kereső
2017-09-13 21:23:26
St.-Martin szigeti segélykiáltás: a hurrikán okán az ott élők fellázadtak a gyarmatosítok ellen:
https://vilaghelyzete.blogspot.hu/2017/09/konyorognek-az-emberek-menekitsek-ki.html?m=1
magyartm
2017-09-13 20:44:32
Felháborító intézkedés, amennyiben saját célú baromfitartókat is kötelezni fogják:

Mari néninek is kötelező lesz baromfitanfolyamra járni minden évben, ha tyúkot akar tartani?

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a Baromfi Termék Tanáccsal (BTT) együttműködve képzést indítana azoknak a baromfitartóknak, akiknek nincs szakirányú végzettségük. A képzést, amely ingyenes lesz, szeretnék minden évben kötelezővé tenni. Az ingyenes képzés, amelyet a NAK és a BTT indít a baromfitartóknak, az állattartási technológiákból adódó higiéniai követelményeknek való megfelelésben segítené a gazdálkodókat újdonságokkal, információkkal. A képzés azoknak szólna, akik nem rendelkeznek szakirányú végzettséggel. Mivel nem lehet tudni, mekkora esélye van a madárinfluenza ismételt megjelenésének, ezért érdemes a megelőző intézkedésekre helyezni a hangsúlyt – mondta Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökségi szóvivője az MTI-nek.

Az állomány madárinfluenza-mentességének megtartása érdekében különösen fontos a jogszabályokban előírt higiéniás követelmények, illetve az egyedi állathigiénés követelmények maximális betartása, és fontos lenne, hogy a hatóság ezt hangsúlyosan ellenőrizze. Elengedhetetlen a kárenyhítési alap újragondolása és egy díjtámogatott biztosítás létrehozása.

Mivel a növénytermesztőknek is van díjtámogatott biztosításuk, a NAK szorgalmazza ezt az állattenyésztő ágazatokban is. Ennek érdekében megkezdték az egyeztetést az illetékes minisztériumokkal, hatóságokkal, illetve a Magyar Biztosítók Szövetségével – közölte a szóvivő.

Forras
magyartm
2017-09-11 21:19:45
2017 szeptember 8-i Kisasszony napi Szent Korona Szertartás a Szent Anna réten a Normafánál: https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=Yoto7Rr96_A
mindszentiocsi
2017-09-11 08:38:30
mindszentiocsi
2017-09-10 08:22:02
ILY MÓDON TÖRTÉNIK A DOLOG..... (Az én dimenziómban, amit egy idegen soha nem fog megtudni,hogy hogyan!) ................................................................................... Nézd csak ez,a régi szomszédház! A szívemet szorítja el,és megnémulok egészen. Legbelül újra jönnek,és közelítenek felém a régi arcok . Ismét mosolyognak reám a már elfeledett emberek,és élni kezd újra a múlt,és mindez, már szinte hihetetlen! Zajokat hallok,régen elfeledett édes illatok szállnak szédítően felém,hiszen még szuper-aktív érzékszerveimmel annyira közel vagyok a virágokhoz, mint apró piciny kisgyermek mint egy kis madár,kinek a mozgása is álomszerűen lassú. Így, valahogy pár éves formán,szinte ,,kis tejesen". Ah...de nézz csak oda,mi történik most velem,mert ha elrúgom a lábfejeimmel magamat a talajtól,a súlytalansági állapotban - még ha csak a földtől néhány centiméternyire épphogy,de - fönn a levegőben vagyok,és ha csak nehézkesen is,de már tudok lebegni,repülni,mint a sólyom madár,egyre gyorsulva, tovább és tovább. Hű..... de jó! Lenn alattam az utakon és a község régi főterén lovaskocsi zörgés,tehénbőgés, malac visítás,tyúkok kotkodácsolása,kacsák hápogása hallik, és egyre erősödő, vidám emberi zsibongás tölti be az egészen kitárulkozó,és a hétköznapi magányából éppen kivirulni készülő piacteret.Nem sokkal ezután,túl a határokon nagyon magasan repülök,de később már lelassulva bámészkodón suhanok el, a kurjongatva zajongó és néha kórusban fel-felkacagó, füstös kocsma előtt. Most hirtelen éjszaka lett,így aztán már elibém is tűnik az ipartestület régen elfeledett épülete,ahonnan sárga fény ömlik ki a már néhány órája sötétbe burkolózott Vörösmarti-utca mohás kövezetére.Hát persze... persze... tudom én már,hogy mi is történik itt! Na igen! Hiszen én csak éppen most ébredtem fel az idők kezdete óta tartó Csipke Rózsika álmomból.Hoppá...lassan közelít felém az önmagától kitáruló üvegajtónak a kakaószínű palettája, és hallom, ahogyan a lágy muzsika hangjai simogatóan áramlanak felém. Az édes-bús harmonikaszó megtölti a teljesen valósághűen körülöttem vibráló étert,és én ismét gyermek lettem,gyermek vagyok újra. De hiszen nem is történt semmi sem. Ó igen, csak az lehet,hogy az utolsó hatvan évben csupán egy hatalmasat álmodtam én,és most már lám-lám,hipp-hopp,hirtelen - hála a jó ISTENNEK - de felébredtem.Hát persze,hiszen én most újra itthon a megszokott gyerekkori házunkban vagyok,csodálatos békében és biztonságban. Megérkeztem végre,és most már mindörökké így marad.De jó! Édesapám és édesanyám szólítanak engem.Hallom őket: kisfiam, kisfiam! Ne félj már többé soha,semmikor, semmitől! Gyűjtsd az erődet önmagadban,tudod azt te,hogy bátor fiú vagy! Engedd el végre a gondokat no! Rakd le a terheidet,tedd magad mögé az álmaidat, és lépj be végre te is miközénk! Menni fog az majd meglátod! Minden jó lesz újra,úgy mint egykor,réges-régen,csak ne félj,hiszen a végtelen idő ez a hatalmas óra,úgyis tudod,hogy csak egyre körbe,és körbe jár.Pontosan úgy,ahogyan a végtelen hosszúságú talpára állított dominósor,amely egymásba bukdácsolva,tovakúszva, kanyarogva egyenként,és csoportban hömpölyögve lassan,lépésről lépésre ledönti, elbuktatja önnönmagát. Végül is mire ez az egész már lassan- lassan körbeér,önmaga is elcsodálkozik rajta és meglepődve hátra hőköl.Megdöbbenve veszi észre azt ,hogy a dominósor mégis - újra és újra - de ismét a talpára állott. No hiszen,hát persze,hogy így tesz,mivel mindig jöttek és jönnek új és kíváncsi generációk,s ily módon a jó szándékú,és ügyes gyermeki kezek,kiknek a gazdái - rácsodálkozva a tökéletesen lerombolt,leharcolt dominóbirodalomra - reményekkel eltelve,konok rendíthetetlenséggel újraépítették azt.Így volt ez mindig is,hát így megyen ez most is, és mindörökké így is lészen! És ha egyszer majd tényleg a végére ér ez a dolog,...................................hát fogja magát, és kezdi majd az egészet újra,és újra, megint előröl.Ily módon történik. https://www.youtube.com/watch?v=dGNmbyd--Bw
Topi
2017-09-09 22:33:50
A cionakadémia, a beteg zombik és a hun örökség, Dr. Prof. Bakay Kornél - nagyon fontos
https://www.youtube.com/watch?v=cEdiLshnC_Q

Hozzászólás:
"Csak egy "apróság " az itt elhangzott " magasröptű gondolatok margórája minden napjaink tanulságaiból , megtapasztalásaiból ! ! !
- hogy mekkora balliberális nyomás alatt áll a MÉDIA még a közszolgálati rádió műsorpolitikájában is ! ! !

2017 augusztus 20 - án / délelőtt , amikor az országban alkotmány ünnepi beszédek és megemlékezések folynak / a Kossuth Rádió " ISTVÁN A KIRÁLY " PARÓDIÁT KÖZVETÍT / ? / , mely kabaréműsorban a rock opera szövegeinek gusztustalan kiforgatása mellett ,
ELJUT A TUDATOS NEMZETGYALÁZÁSIG ! ! !
- mert mikor is lehet leghatásosabban köpködni István királyt , a magyar alkotmányt és a kereszténységet ,
- ha nem pontosan ezen a napon ...? ? ?
/szerk. Zsoldos László
9 óra 23 perctől Bach Szilvia kabarés " művésznő " rekedt uszítgatós hangján egy - két még neve sincs színész támogatásával ./
Valójában felmerülhetne a jogos kérdés , hogy hol is van ilyenkor a "médiafelügyelet " ? ? ? - de sejtjük , hogy azon az oldalon , ahol hasonló kérdésekben akár az MTA is áll ! /de erről majd később /

Tudjuk kik "ezek " , - akik számára a szent korona is csak smicisapka , és ha kivonnák a magyarok történelméből és kultúrájából a zsidó kultúrát , akkor nem maradna csak a bőgatya meg a karikás ostor ! ! _!"
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2017-08-20 9óra 23'
Kocsis Lászlóné
2017-09-09 15:03:02
Ezt az írást most találtam. Talán látszik némi lazítás a "gyeplőn", de sajnos még itt is soook a csúsztatás. Több mint 1000 évről ír, de emlegeti Atillát, Bendegúzt, a hunokat, szkítákat. Még nem mer előállni nagyobb számmal? Keletről jöttünk? A finnugorizmust már tagadja, de a lényeget még mindig elhallgatja... :(

http://tudatosanelok.com/ezert-utalnak-minket-europaban-66010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.